Kiên Giang giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia trên 21 tỷ đồng

6 tháng đầu năm 2024, Kiên Giang đã giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển của 3 chương trình mục tiêu quốc gia được trên 21 tỷ đồng, đạt 9,79% kế hoạch; giải ngân nguồn vốn sự nghiệp trên 3,3 tỷ đồng, đạt 1,23% kế hoạch. Đến nay, toàn tỉnh Kiên Giang không có tình trạng trả vốn đầu tư phát triển về các chủ chương trình.

Sáng 19-6, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung chủ trì hội nghị.

Tổng kế hoạch vốn phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh trên 488,9 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn đầu tư phát triển trên 216,5 tỷ đồng, nguồn vốn sự nghiệp trên 272,4 tỷ đồng. Tổng kế hoạch đầu tư công 3 chương trình mục tiêu quốc gia được HĐND tỉnh Kiên Giang giao trên 216 tỷ đồng. Đến nay, UBND tỉnh đã giao 100% chi tiết danh mục dự án cho các ban, ngành và địa phương.

Đối với nguồn vốn năm 2024, 6 tháng đầu năm, tỉnh Kiên Giang đã giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển được trên 21 tỷ đồng, đạt 9,79% kế hoạch; trong đó, nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã giải ngân trên 5,7 tỷ đồng; nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã giải ngân trên 4 tỷ đồng; nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã giải ngân trên 11 tỷ đồng.

Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang không ngừng phát triển.

Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang không ngừng phát triển.

Đến nay, còn 9 đơn vị thuộc cấp huyện, thành phố chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 và 2 đơn vị giải ngân thấp hơn mức trung bình của tỉnh. Ước giải ngân đến ngày 31-1-2025 trên 215 tỷ đồng, đạt 90,64% kế hoạch.

Kiên Giang đã giải ngân nguồn vốn sự nghiệp trên 3,3 tỷ đồng, đạt 1,23% kế hoạch. Hiện còn 32/40 đơn vị thuộc sở, ban ngành tỉnh và cấp huyện, thành phố chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2024.

Đối với nguồn vốn các năm 2021, 2022, 2023 kéo dài sang năm 2024, Kiên Giang đã giải ngân nguồn vốn sự nghiệp trên 12,4 tỷ đồng, đạt 22,01% kế hoạch; trong đó, ngân sách Trung ương giải ngân trên 12 tỷ đồng; ngân sách địa phương giải ngân 458 triệu đồng.

Hiện còn 4/16 đơn vị chưa giải ngân và 5 đơn vị giải ngân thấp hơn mức trung bình của tỉnh. Ước giải ngân đến ngày 31-12-2024 trên 56,6 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Đối với nguồn vốn sự nghiệp, Kiên Giang đã giải ngân trên 5,4 tỷ đồng, đạt 2,93% kế hoạch.

Đến nay, toàn tỉnh Kiên Giang không có tình trạng trả vốn đầu tư phát triển về các chủ chương trình; chủ yếu UBND các huyện, thành phố thực hiện điều chỉnh trong phạm vi từng chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Đối với nguồn vốn sự nghiệp, bước đầu ghi nhận các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố dự kiến đề xuất trả lại trên 36,9 tỷ đồng.

Đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được hỗ trợ vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được hỗ trợ vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung đề nghị các sở, ban, ngành chủ chương trình và các địa phương tiếp tục xem việc thực hiện hoàn thành mục tiêu, kế hoạch và giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên chỉ đạo của cơ quan, đơn vị.

Các địa phương cần chủ động phối hợp chủ chương trình kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tập trung việc giải ngân để hướng đến mục tiêu thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia đạt kết quả tốt hơn; đối với các huyện, thành phố có tỷ lệ giải ngân thấp cần phấn đấu trong công tác giải ngân các nguồn vốn để có được kết quả bằng với giải ngân đầu tư công chung toàn tỉnh.

Các chủ đầu tư, đơn vị được giao vốn năm 2024, đối với nguồn vốn sự nghiệp khẩn trương nhập số liệu lên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) và phải hoàn thành trong tháng 6-2024.

Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh sẽ tổ chức họp giao ban hàng tháng để đánh giá, lắng nghe những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các ban, ngành và địa phương, từ đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc...

Tin và ảnh: DANH THÀNH

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/trong-tinh/kien-giang-giai-ngan-von-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-tren-21-ty-dong-20901.html