Đề nghị hủy bỏ khu nông nghiệp Công nghệ cao Hà Nội

Cử tri Hà Nội đã đề nghị hủy bỏ quy hoạch 75ha Khu nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn phường Yên Nghĩa, do việc quy hoạch hiện nay không phù hợp với việc phát triển đô thị và nhu cầu của địa phương về việc tạo quỹ đất để dụng phục vụ dân sinh.

Theo đó, khu đất nêu trên có vị trí nằm trong khu vực hành lang xanh (là vùng đệm xanh giới hạn sự phát triển giữa đô thị trung tâm và các đô thị vệ tinh), bao gồm các chức năng đất nông nghiệp.

Theo kế hoạch, trong 2 năm 2016-2017 sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư; 2017-2018 sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị thực hiện; 2018-2020, hoàn thành xây dựng các hạng mục công trình theo dự án được duyệt.

Đề nghị hủy bỏ khu nông nghiệp Công nghệ cao Hà Nội

Đề nghị hủy bỏ khu nông nghiệp Công nghệ cao Hà Nội

Tuy nhiên, sau nhiều năm dự án vẫn không có gì tiến triển nên cử tri đề nghị hủy bỏ quy hoạch này. Trả lời cử tri, UBND TP. Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục xem xét sau khi có ý kiến các cơ quan liên quan và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/de-nghi-huy-bo-khu-nong-nghiep-cong-nghe-cao-ha-noi-244592.htm