Đề nghị sớm ban hành quy chuẩn trong nuôi trồng thủy sản

Quan tâm đến việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án nuôi trồng thủy sản, đại biểu Trần Thị Thanh Hương - Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang - đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành quy chuẩn phù hợp.

Từ trước đến nay, chưa có quy định riêng về việc đánh giá tác động môi trường đối với các vùng nuôi trồng thủy sản có quy mô lớn, nên thời gian qua các địa phương áp dụng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết, hiện nay nước ta đang thực hiện đánh giá tác động môi trường trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản theo Quy chuẩn chung 40, thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết, sẽ tiếp thu các nội dung mà đại biểu đã nêu để sớm xây dựng, hoàn thiện và ban hành quy chuẩn phù hợp.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Hoàng Tùng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/de-nghi-som-ban-hanh-quy-chuan-trong-nuoi-trong-thuy-san-223195.htm