Bình Định chấn chỉnh xây dựng không theo quy hoạch

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa yêu cầu các địa phương tập trung thực hiện quy hoạch và ưu tiên công tác quản lý quy hoạch. Hiện, việc tuân thủ tuân thủ quy hoạch tại các xã trên địa bàn tỉnh Bình Định còn rất thấp, đặc biệt trong vấn đề về xây dựng nhà ở.

Thời gian qua, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch ở tỉnh Bình Định vẫn còn một số tồn tại. Đó là, đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch chung đô thị chậm ban hành kế hoạch thực hiện theo quy hoạch được phê duyệt. Việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất chưa phù hợp nhu cầu phát triển của địa phương. Chất lượng một số đồ án quy hoạch chưa cao, chưa phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và tiềm năng, lợi thế phát triển của đô thị.

 Khu vực phía Đông thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Khu vực phía Đông thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Hiện nay, việc tuân thủ quy hoạch còn rất thấp, đặc biệt trong vấn đề về xây dựng nhà ở. Hạ tầng chưa chuẩn, chưa đảm bảo, chưa xanh, chưa thông minh, chưa đồng bộ và ít điểm nhấn kiến trúc đô thị. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các cấp chính quyền và các đơn vị tham gia thực hiện quy hoạch cần phải thay đổi nhận thức, khi quy hoạch một khu vực mới, phải làm đúng chuẩn. Ông Phạm Anh Tuấn, đề nghị, các nhà đầu tư vào tỉnh phải có nét khác biệt thu hút được người dân, tránh xây dựng lên mà không bán được.

Đường ven biển tỉnh Bình Định.

Đường ven biển tỉnh Bình Định.

“Tất cả các địa phương là cá đồng chí phải thay đổi tư duy, nhận thức là quy hoạch, thực hiện triển khai quy hoạch và quản lý quy hoạch là một vấn đề chúng ta đặc biệt quan tâm. Trong đó khâu tổ chức quy hoạch là các đồng chí phải quan tâm trước, lãnh đạo phải để tâm vào quy hoạch và đưa ra ý tưởng cùng nhà tư vấn đề người ta làm”- ông Phạm Tuấn Anh nói.

Thanh Thắng/VOV- Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/binh-dinh-chan-chinh-xay-dung-khong-theo-quy-hoach-post1101855.vov