Đón xem Chuyển động kinh tế - Góc nhìn chuyên gia, 6 giờ 30 ngày 17-6

Bài toán nhà ở xã hội, nhìn từ giải pháp Liu Thai Ke. Đây chính là tiêu điểm trong Bản tin Chuyển động kinh tế - Góc nhìn chuyên gia, đăng tải lúc 6 giờ 30 ngày 17-6. Kính mời quý khán giả đón theo dõi.

Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/don-xem-chuyen-dong-kinh-te-goc-nhin-chuyen-gia-6-gio-30-ngay-17-6-post114893.html