Đại biểu Thạch Phước Bình: Tránh trùng lắp, chồng chéo trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu về TTATGT đường bộ

Chiều ngày 22/5, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ.

Đại biểu Thạch Phước Bình. (Ảnh: media.quochoi.vn)

Đại biểu Thạch Phước Bình. (Ảnh: media.quochoi.vn)

Tham gia phát biểu thảo luận về nội dung này, đồng chí Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Chuyên trách đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Trà Vinh, bày tỏ sự thống nhất với hầu hết các nội dung của dự thảo Luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị quan tâm 03 nội dung cụ thể còn nhiều ý kiến khác nhau.

Thứ nhất, về cơ sở dữ liệu về TTATGT đường bộ quy định tại Điều 8 của dự thảo Luật, đại biểu Thạch Phước Bình cho rằng để thực hiện xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số Việt Nam thì việc xây dựng Cơ sở dữ liệu về TTATGT đường bộ là cần thiết.

Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cân nhắc 02 nội dung: một là, dự thảo Luật Đường bộ và dự thảo Luật TTATGT đường bộ đều có quy định về việc xây dựng cơ sở dữ liệu. Đề nghị rà soát kỹ lưỡng nội dung này, đánh giá lại sự cần thiết trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu của cả 2 Luật, tránh trùng lắp, chồng chéo, lãng phí nguồn lực trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cũng như việc vận hành cơ sở dữ liệu khi các luật này được thông qua.

Hai là, tại điểm e, khoản 1 Điều 8 quy định về việc xây dựng Cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính về TTATGT đường bộ. Trong khi đó, Luật Xử lý vi phạm hành chính đã có quy định về việc các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và trong cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính có thể thiết kế các trường hợp để theo dõi thông tin riêng về xử lý vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực vi phạm hành chính trong TTATGT đường bộ. Do đó, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu theo hướng quy định cơ sở dữ liệu về an toàn giao thông đường bộ kết nối với cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính đã được triển khai theo Luật Xử lý vi phạm hành chính sẽ phù hợp và mang tính liên thông hơn.

Thứ hai, về các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 10 của dự thảo Luật. Theo đại biểu Thạch Phước Bình, dự thảo Luật đã quy định 27 hành vi bị nghiêm cấm và 01 khoản quét. Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay cho thấy vẫn còn xảy ra tình trạng một số phương tiện ưu tiên lạm dụng việc sử dụng còi, đèn xe không đúng mục đích ưu tiên, các xe thuộc diện ưu tiên vì không muốn dừng đèn đỏ đã sử dụng còi, đèn ưu tiên buộc các phương tiện đang dừng đèn đỏ phải nhường đường cho mình, nhất là trong giờ cao điểm tại các thành phố lớn dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông.

Từ đó, đại biểu đề nghị bổ sung thêm 02 hành vi bị nghiêm cấm vào điều này. Một là, điều khiển phương tiện vận tải hành khách dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định; dừng, đỗ, đón, trả khách trên đường cao tốc. Hai là, phương tiện ưu tiên sử dụng đèn, còi ưu tiên không vì mục đích ưu tiên.

Thứ ba, về bảo đảm TTATGT đối với trường hợp sử dụng lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác. Đại biểu Thạch Phước Bình đồng tình với các quy định về lòng đường được sử dụng cho mục đích giao thông, vỉa hè được sử dụng cho người đi bộ. Trường hợp cần thiết sử dụng lòng đường, vỉa hè phục vụ các sự kiện chính trị, hoạt động văn hóa, thể thao và mục đích khác phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép sử dụng lòng đường, vỉa hè theo quy định và thông báo ngay cho cơ quan cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT đường bộ trước khi thực hiện.

Tuy nhiên, để thực hiện nghiêm quy định của pháp luật cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, đại biểu Thạch Phước Bình đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu có thể bổ sung quy định việc thu hồi giấy phép sử dụng lòng đường, vỉa hè trong trường hợp sử dụng lòng đường, vỉa hè không đảm bảo yêu cầu về an ninh TTATGT.

PHƯỚC TIẾN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/chinh-tri/dai-bieu-thach-phuoc-binh-tranh-trung-lap-chong-cheo-trong-viec-xay-dung-co-so-du-lieu-ve-ttatgt-duong-bo-37352.html