Có nên áp đặt chỉ tiêu?

Công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Trải qua các giai đoạn cách mạng, việc đẩy mạnh tạo nguồn, kết nạp đảng viên luôn là nhiệm vụ mang tính cấp thiết, thuộc trách nhiệm của mọi cấp ủy, tổ chức đảng.

Thế nhưng, điều đáng băn khoăn hiện nay là ở không ít nơi, cấp ủy cấp trên giao khoán chỉ tiêu, thậm chí là áp đặt xơ cứng về chỉ tiêu phát triển đảng viên cho cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới nên vô hình trung gây khó cho mặt công tác này, đồng thời nảy sinh các biểu hiện hình thức, đối phó ở cơ sở.

Bám sát chỉ tiêu phát triển đảng của các cấp, những năm qua, hầu hết các tổ chức đảng đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác phát triển đảng. Ví như tại Đảng bộ huyện Quế Phong (Nghệ An), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 xác định chỉ tiêu hằng năm kết nạp từ 90 đến 100 đảng viên mới. Dù là huyện miền núi biên giới và là một trong 74 huyện nghèo của cả nước, nhưng giai đoạn 2020-2022, hằng năm Đảng bộ huyện đều đạt và vượt chỉ tiêu; riêng năm 2022 kết nạp được 117 đảng viên. Bước sang năm 2023, Tỉnh ủy Nghệ An giao chỉ tiêu cho Đảng bộ huyện Quế Phong kết nạp 163 đảng viên mới. Các đồng chí lãnh đạo huyện Quế Phong trăn trở, dù đã rất cố gắng, triển khai quyết liệt, nhưng dự kiến đến hết năm 2023, toàn huyện chỉ kết nạp được khoảng 130 đảng viên.

Ảnh minh họa: TTXVN

Ảnh minh họa: TTXVN

Việc bảo đảm chỉ tiêu phát triển đảng viên cũng là băn khoăn, lo lắng của nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là tại những địa phương vùng sâu, vùng xa, khu vực miền núi, biên giới. Vì nhiều lý do khác nhau, việc giao khoán chỉ tiêu theo kiểu cào bằng đối với mọi tổ chức đảng đã gây khó cho những đảng bộ có tính chất đặc thù, nhất là ở những nơi không có đủ nguồn lực hiện thực hóa các chỉ tiêu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến các biểu hiện dễ dãi trong lựa chọn nguồn, hoặc phát triển đảng theo kiểu đại trà; kết nạp cả những người chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, chưa có động cơ vào Đảng đúng đắn, trong sáng. Nói cách khác, đó là cách phát triển đảng đơn thuần chạy theo số lượng, chứ chưa chú trọng đúng mức về chất lượng.

Trong thời gian tới, yêu cầu về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách. Sức mạnh của Đảng không phải chỉ do số lượng đảng viên quyết định, mà số lượng đảng viên chỉ thực sự chuyển hóa thành sức mạnh của Đảng khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chất lượng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng rất trăn trở và chỉ rõ những bất cập, hạn chế trong công tác phát triển đảng viên thời gian qua. Nhắc lại thời điểm lịch sử Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dân số cả nước có 25 triệu người, trong đó có 5.000 đảng viên, nhưng Đảng đã lãnh đạo cách mạng thành công. Tổng Bí thư cũng cho rằng, hiện nay đảng viên trong Đảng đông nhưng không mạnh chính là vì chất lượng đảng viên.

Do đó, để nâng cao chất lượng tạo nguồn, phát triển đảng viên, các cấp ủy, tổ chức đảng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm chính trị, nhưng cần cân nhắc kỹ việc áp đặt chỉ tiêu một cách số học. Cần căn cứ vào thực tiễn cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức đảng để đề ra những mục tiêu cụ thể, khả thi. Đặc biệt, cần khắc phục cho được tình trạng nghị quyết của cấp trên làm khó cơ sở khi đặt ra yêu cầu quá cao, buộc cơ sở phải bằng mọi cách chạy theo số lượng cho đủ chỉ tiêu, nhưng kém chất lượng.

MINH MẠNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Cùng bàn luận xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/co-nen-ap-dat-chi-tieu-753385