Bắc Ninh tăng cường quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng, tại văn bản số 151/UBND-XDCB, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong thi công xây dựng của các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo tăng cường quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng (Ảnh MH).

Tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo tăng cường quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng (Ảnh MH).

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các nhà thầu thi công thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn trong thi công xây dựng; kiên quyết dừng thi công xây dựng nếu phát hiện tại công trình, công trường xây dựng có nguy cơ mất an toàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Bố trí đầy đủ nguồn lực, đảm bảo kinh phí theo quy định cho công tác đảm bảo an toàn lao động tại công trường.

Đối với các nhà thầu thi công xây dựng, thực hiện xác định vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Cùng với đó, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng tại công trường. Lưu ý tăng cường công tác quản lý công trường trong giai đoạn nghỉ, dừng thi công đảm bảo tuân thủ các quy định.

Vốn đăng ký doanh nghiệp thành lập mới tăng 62,5%

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, trong tháng 01/2023, toàn tỉnh có 236 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2022 với tổng số vốn đăng ký hơn 3.272 tỷ đồng, tăng 62,5%; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 13,87 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 01, toàn tỉnh có 174 doanh nghiệp hoạt động trở lại; 38 doanh nghiệp chuyển đổi loại hình hoạt động; 588 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động; 30 doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể tự nguyện…

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 19.626 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký hơn 350.187 tỷ đồng. Trong đó, 18.064 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn điều lệ hơn 339.262 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp là 18,78 tỷ đồng.

Ngoài ra có 1.562 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng với tổng số vốn điều lệ hơn 10.925 tỷ đồng; thực hiện ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với 3.463 doanh nghiệp.

CHU LƯƠNG

Nguồn Dân Sinh: https://baodansinh.vn/bac-ninh-tang-cuong-quan-ly-an-toan-lao-dong-trong-thi-cong-xay-dung-20230131102419.htm