Xăng dầu ngày 04/03/2021 04:38

Loại xăng dầu Giá vùng 1 (VNĐ) Giá vùng 2 (VNĐ)
Dầu hỏa 2-K 12,610 12,860
DO 0,001S-V 14,190 14,470
DO 0,05S-II 13,840 14,110
E5 RON 92-II 17,030 17,370
Xăng RON 95-III 18,080 18,440
Xăng RON 95-IV 18,180 18,540

Nguồn: webgia.com

Khí, dầu thô thế giới ngày 04/03/2021 04:38

Loại khí - dầu Giá (USD) Thay đổi (USD) Thay đổi (%)
Brent Crude 64.04 +1.34 +2.14
Gasoline 1.945 +0.009 +0.44
Louisiana Light 62.05 -0.89 -1.41
Mars US 59.75 -0.29 -0.48
Natural Gas 2.810 -0.029 -1.02
Opec Basket 61.97 -2.27 -3.53
WTI Crude 61.20 +1.45 +2.43

Nguồn: webgia.com, oilprice.com