Tỷ giá ngoại tệ ngày 01/03/2021 17:46

Mã NT Mua tiền mặt (VNĐ) Mua chuyển khoản (VNĐ) Bán (VNĐ)
USD 22,900.00 22,930.00 23,110.00
AUD 17,385.12 17,560.73 18,111.30
CAD 17,671.85 17,850.35 18,410.01
CHF 24,728.13 24,977.91 25,761.03
CNY 3,484.37 3,519.57 3,630.47
DKK 3,674.47 3,812.49
EUR 26,983.38 27,255.94 28,393.09
GBP 31,352.90 31,669.59 32,662.52
HKD 2,893.44 2,922.67 3,014.30
INR 310.66 322.85
JPY 209.72 211.84 220.68
KRW 17.73 19.70 21.58
KWD 75,914.29 78,893.50
MYR 5,622.45 5,741.02
NOK 2,613.46 2,722.49
RUB 309.01 344.33
SAR 6,122.12 6,362.38
SEK 2,679.45 2,791.24
SGD 16,887.32 17,057.90 17,592.71
THB 670.27 744.75 772.72

Nguồn: vcb.com.vn