Vòi rồng cao 1.000m đánh bay tàu, ghe ở biển Khánh Hòa

Vòi rồng cao hơn 1.000 m, di chuyển trên biển đánh bay một số ghe, xuồng của ngư dân rồi vào bờ ở khu vực xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Nguồn Công Luận: https://tv.congluan.vn/voi-rong-cao-1000m-danh-bay-tau-ghe-o-bien-khanh-hoa-post296545.html