Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề cử danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch nước

Tại phiên họp chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề cử danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại đoàn về danh sách đề cử trên.

Chiều 21/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã họp về công tác nhân sự. Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề cử nhân sự Chủ tịch nước, Quốc hội đã thảo luận tại đoàn về danh sách đề cử.

Trước đó, Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã thống nhất rất cao giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Theo lịch làm việc, sáng thứ Tư (ngày 22/5), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước và tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an được Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an được Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Sau khi Ban kiểm phiếu làm việc và báo cáo kết quả kiểm phiếu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước; Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Tiếp đó, tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Lễ tuyên thệ, nhậm chức sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Chủ tịch nước sẽ trình Quốc hội phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Quốc hội phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh theo đề nghị của Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Phương Thủy

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-de-cu-danh-sach-de-quoc-hoi-bau-chu-tich-nuoc-i731891/