Trung đoàn 196 Hải quân làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện

Ngày 23-2, đoàn công tác của Quân chủng Hải quân do Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Hùng - Phó tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024 đối với Trung đoàn 196 Hải quân.

Hội nghị kết luận kiểm tra tại Trung đoàn 196 Hải quân.

Hội nghị kết luận kiểm tra tại Trung đoàn 196 Hải quân.

Đoàn công tác đã nghe báo cáo về kết quả công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện năm 2024 của trung đoàn; tiến hành kiểm tra thực tế trên các mặt công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Trong đó, tập trung việc quán triệt, giáo dục nhiệm vụ; chất lượng xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch, sổ sách, giáo án huấn luyện; kiểm tra nhận thức của bộ đội về công tác huấn luyện, các khâu đột phá của Quân chủng Hải quân, của trung đoàn.

Kết luận kiểm tra, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Hùng biểu dương Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện; hệ thống văn kiện, kế hoạch, sổ sách, giáo án huấn luyện đã phê duyệt đầy đủ; đã huấn luyện cho tàu ngầm theo kế hoạch, chương trình huấn luyện đạt hiệu quả tốt và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đồng thời, yêu cầu đơn vị khắc phục những hạn chế, khuyết điểm mà đoàn đã chỉ ra, góp phần đưa công tác huấn luyện năm 2024 đạt kết quả cao nhất.

VĨNH THÀNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202402/trung-doan-196-hai-quan-lam-tot-cong-tac-chuan-bi-huan-luyen-58728db/