Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền

Sáng 22/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp xem xét, cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân chủ trì cuộc họp. Dự họp có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Cuộc họp đã thảo luận và cho ý kiến thống nhất về đề nghị xây dựng 4 nghị quyết, gồm: Quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức phụ cấp, hỗ trợ kinh phí đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân chủ trì cuộc họp.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân chủ trì cuộc họp.

Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị trấn Di Lăng (Sơn Hà); Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 13/4/2022 của HĐND tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và mức vốn đối ứng của ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 - 2025, ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2022/NQHĐND ngày 7/7/2022 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi.

Đại tá Trần Văn Mạnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao đổi tại cuộc họp.

Đại tá Trần Văn Mạnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao đổi tại cuộc họp.

Cuộc họp cũng thảo luận và cho ý kiến thống nhất về đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị sau cuộc họp, các Ban HĐND tỉnh phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng các nội dung và thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định nhằm sớm hoàn thiện các nghị quyết bảo đảm chặt chẽ về mặt nội dung, hình thức.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu kết luận cuộc họp.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu kết luận cuộc họp.

Tổng hợp, có báo cáo tóm tắt về kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và Tổ đại biểu HĐND tỉnh trong các kỳ họp của HĐND tỉnh để cử tri và nhân dân theo dõi.

Tin, ảnh: ÁI KIỀU

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/thoi-su/202405/thuong-truc-hdnd-tinh-cho-y-kien-cac-noi-dung-thuoc-tham-quyen-8111f36/