Thủ tướng chủ trì Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội XIV của Đảng

Chiều 8/12, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chủ trì phiên họp thứ nhất của Tiểu ban.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp.

Cùng tham dự phiên họp có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là thành viên Tiểu ban, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp thứ nhất của Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu tham dự Phiên họp.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo tại Phiên họp.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại Phiên họp.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Phiên họp.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên họp.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-thu-tuong-chu-tri-phien-hop-thu-nhat-tieu-ban-kinh-te-xa-hoi-dai-hoi-xiv-cua-dang-post786626.html