Thành phố Hải Phòng: Xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, tạo điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 22/2, tại thành phố Hải Phòng, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân; gặp mặt, biểu dương, khen thưởng cán bộ, nhân dân có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh, giai đoạn 2019-2024. Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP và đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng dự hội nghị.

Trung tướng Lê Đức Thái phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Duy Khiêm

Trung tướng Lê Đức Thái phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Duy Khiêm

Với vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý Nhà nước về biên giới biển, nhiều năm qua, BĐBP thành phố Hải Phòng đã tích cực, chủ động tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP và Thành ủy, HĐND, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh; triển khai nhiều phong trào, cuộc vận động tham gia bảo vệ biên giới, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, BĐBP thành phố đã làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã phối hợp với MTTQ và lực lượng BĐBP tổ chức có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Hằng năm, Ủy ban MTTQ ở cơ sở phối hợp với các đồn Biên phòng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn biên giới biển tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới vùng biển, đảo, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Thông qua các hoạt động Ngày Biên phòng toàn dân, hằng năm, BĐBP thành phố đã quán triệt, tuyên truyền, triển khai đến cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, nhất là ngư dân những nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982; chủ quyền biển, đảo, chế độ pháp lý về các vùng biển của Việt Nam; Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam, Luật Cảnh sát Biển Việt Nam, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Công an nhân dân, Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Luật Dân quân tự vệ, Luật Thủy sản 2017, Luật Bảo vệ môi trường..., Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định...

Đồng chí Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Duy Khiêm

Các hình thức tuyên truyền được BĐBP thành phố phối hợp với các địa phương, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng vận dụng linh hoạt, sáng tạo như: tuyên truyền tập trung, tuyên truyền cá biệt, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, qua hội nghị, sinh hoạt học tập, tập huấn, tọa đàm, diễn đàn, sơ tổng kết, phát tờ rơi, thi tìm hiểu trực tuyến về biển, đảo Việt Nam. Từ công tác tuyên truyền, ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm trong chấp hành pháp luật của Nhà nước và trách nhiệm tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển của nhân dân được nâng cao. Nhiều vụ việc vi phạm chủ quyền vùng biển, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoạt động của các loại tội phạm, gian lận thương mại xảy ra ở khu vực biên giới biển được quần chúng nhân dân phát hiện, thông báo cho chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đấu tranh, xử lý kịp thời.

Việc triển khai thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân hằng năm đã tập hợp và phát huy sức mạnh to lớn của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, giữ gìn an ninh trật tự biên giới, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng khu vực biên giới biển ổn định về chính trị, phát triển về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng-an ninh; góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

5 năm qua, việc tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” được các đơn vị BĐBP của thành phố phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương khu vực biên giới biển tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, ngư dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo; triển khai xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình tự quản anh ninh trật tự, như: mô hình "Cụm an ninh liên kết", "Tổ tàu thuyền đoàn kết", "Tổ đò đoàn kết"; tuyên truyền, vận động phương tiện vươn khơi ký cam kết không đưa phương tiện ra vùng biển nước ngoài khai thác, đánh bắt hải sản trái phép.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Ảnh: Duy Khiêm

Cùng với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, các ngành, các cấp của thành phố cũng triển khai nhiều phong trào, chương trình gắn với phong trào bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tiêu biểu, MTTQ thành phố tổ chức phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Ngày vì người nghèo”, “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp triển khai Chương trình “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, đảo”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Hội Người cao tuổi triển khai Chương trình “Bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới biển thành phố Hải Phòng”.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2019, BĐBP đã triển khai thực hiện tốt phong trào “BĐBP Hải Phòng chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”; xây dựng “Nhà đại đoàn kết”, “Nhà đồng đội”. Hội Nông dân thành phố phối hợp triển khai Chương trình “Vận động nông dân vùng ven biển, hải đảo đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ biên giới Tổ quốc”. Thành đoàn Hải Phòng triển khai mô hình “Đảo Bạch Long Vĩ - đảo thanh niên”. Bên cạnh đó, BĐBP thành phố đã tích cực phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh xây dựng mô hình “Nông thôn mới kiểu mẫu”, “Nông thôn mới nâng cao” tại các huyện: Cát Hải, Tiên Lãng, Kiến Thụy...

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Duy Khiêm

Đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố trao thưởng cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Duy Khiêm

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao thưởng cho các cá nhân. Ảnh: Duy Khiêm

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị, địa phương đã có nhiều ý kiến phát biểu làm rõ những kết quả đạt được trong việc thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, cũng như đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Trung tướng Lê Đức Thái chúc mừng những thành tích và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương các cấp đã giúp đỡ, tạo điều kiện để BĐBP thành phố hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh BĐBP trao Bằng khen và Kỷ niệm chương của Bộ Tư lệnh BĐBP cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Duy Khiêm

Trung tướng Lê Đức Thái yêu cầu, thời gian tới BĐBP thành phố Hải Phòng tiếp tục chủ động nắm tình hình, triển khai toàn diện các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới biển, đảo; kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể giữ vững chủ quyền lãnh thổ và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển, đảo; phát huy sức mạnh tổng hợp trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển...

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Tiến Châu đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong quá trình phối hợp thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân. Đồng chí nhấn mạnh, kết quả thực hiện trong năm 5 qua đã góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, tạo điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Thượng tá Tạ Duy Hiển, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Hải Phòng trao tặng Giấy khen cho các tập thể. Ảnh: Duy Khiêm

Đại tá Phạm Hồng Phong, Chính ủy BĐBP thành phố Hải Phòng trao tặng giấy khen cho các cá nhân. Ảnh: Duy Khiêm

Với sự tích cực, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia nói chung, thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân nói riêng, nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài lực lượng BĐBP thành phố Hải Phòng đã được UBND thành phố Hải Phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố trao tặng Bằng khen, giấy khen.

Thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, giai đoạn 2019-2024 của thành phố Hải Phòng có 24 tập thể và 50 cá nhân đã vinh dự được Chủ tịch UBND thành phố trao tặng Bằng khen; 2 tập thể và 3 cá nhân được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen; 16 tập thể và 38 cá nhân được Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng tặng giấy khen; 1 tập thể và 7 cá nhân thuộc các đồn Biên phòng được Ủy ban MTTQ thành phố trao tặng Bằng khen, cùng nhiều tập thể, cá nhân ở các đồn Biên phòng được nhận giấy khen của địa phương... Đặc biệt, năm 2022, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng đã vinh dự được trao tặng Huân chương chiến công Hạng Nhì và 2 cá nhân thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố được trao tặng Huân chương chiến công Hạng Ba.

Duy Khiêm

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/thanh-pho-hai-phong-xay-dung-nen-bien-phong-toan-dan-vung-chac-tao-dieu-kien-thuc-hien-tot-nhiem-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-post472814.html