Hà Nội tổ chức thành công Đại hội Mặt trận cấp huyện

Tính đến 15/6, đã có 28/30 quận, huyện, thị xã của Thành phố Hà Nội tổ chức thành công đại hội mặt trận cấp huyện nhiệm kỳ 2024 – 2029. Trong đó, nhiều Ủy ban MTTQ cấp huyện khóa mới tăng về số lượng, mở rộng thành phần tiêu biểu tham gia xây dựng khối đại đoàn kết.

Thanh Nhàn

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-mat-tran-cap-huyen.html