Tăng cường năng lực bảo hộ sở hữu trí tuệ cho Việt Nam

Sau 2 năm triển khai nhiều hoạt động tập huấn mở rộng việc tiếp cận với Sở hữu trí tuệ của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO tại Việt Nam, nhiều nhà khoa học, doanh nghiệp khởi nghiệp đã có cơ hội nâng cao nhận thức, kiến thức và kinh nghiệm trong hoạt động này. Đây là nhận định của các chuyên gia tại Hội thảo Tập huấn về Sở hữu trí tuệ cho các nữ nhà khoa học và nữ doanh nghiệp Việt Nam do WIPO và Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức ngày 22/5 tại Hà Nội.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tang-cuong-nang-luc-bao-ho-so-huu-tri-tue-cho-viet-nam-121728.htm