Thế giới Di Động chốt ngày chi cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã: MWG) sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông vào ngày 1/7 sắp tới để thực hiện chi trả cổ tức năm 2023.

Theo thông báo, Thế Giới Di Động sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức mỗi cổ phiếu nhận 500 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/6 và thời gian thanh toán dự kiến vào 10/7. Với 1,46 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty sẽ chi khoảng 731 tỷ đồng cho đợt thanh toán cổ tức này.

Thế giới Di Động chốt ngày chi cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

Thế giới Di Động chốt ngày chi cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

Trong quý I/2024, Thế Giới Di Động đạt doanh thu 31.486,5 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty cũng tăng mạnh, đạt 902,97 tỷ đồng, tăng 41,4 lần so với cùng kỳ năm 2023. Biên lợi nhuận gộp cũng cải thiện từ 19,2% lên 21,3%.

Lợi nhuận gộp của Thế Giới Di Động trong quý đầu năm 2024 tăng 28,7%, tương đương tăng thêm 1.498,1 tỷ đồng, đạt 6.712,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tài chính của công ty tăng 63%, đạt 585,3 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng 26,8%, lên 375,2 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng tăng 11,4%, đạt 5.689,8 tỷ đồng.

Tính đến hết quý I/2024, Thế Giới Di Động đã hoàn thành 37,6% kế hoạch năm. Tổng tài sản của công ty tăng 5,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 3.432,3 tỷ đồng, đạt 63.543,5 tỷ đồng. Tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn, chiếm 47,6% tổng tài sản, đạt 30.244,1 tỷ đồng. Tồn kho ghi nhận 20.492,4 tỷ đồng, chiếm 32,2% tổng tài sản, trong khi các khoản phải thu ngắn hạn đạt 4.862,8 tỷ đồng, chiếm 7,7% tổng tài sản.

Năm 2024, Thế Giới Di Động đặt mục tiêu đạt doanh thu 125.000 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 2.400 tỷ đồng, gấp 13,29 lần so với thực hiện năm 2023.

Nhị Hà

Nguồn Thị Trường Tài Chính: https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/chung-khoan/the-gioi-di-dong-chot-ngay-chi-co-tuc-nam-2023-bang-tien-mat-123424.html