Tăng cường công tác đào tạo nghề cho người chấp hành xong hình phạt tù

  Báo Đồng Nai
  Gốc

  Sở LĐ-TBXH vừa ban hành kế hoạch Thực hiện công tác đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

  Sở LĐ-TBXH đặt ra nhiều mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, năm 2023, phấn đấu tổ chức đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ vay vốn cho 77 người chấp hành xong hình phạt tù có nhu cầu. Đối với trường hợp người chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương trong năm 2023 nếu có nhu cầu đào tạo nghề, giải quyết việc làm, vay vốn thì sẽ thực hiện theo quy định.

  Để thực hiện được mục tiêu nêu trên, Sở LĐ-TBXH tổ chức các hoạt động như: tư vấn học nghề, việc làm; định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề nghiệp; hướng dẫn kỹ năng khởi nghiệp, kiến thức kinh doanh, kỹ năng sống, kỹ năng tìm việc làm cho những người sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tổ chức tư vấn để vận động người chấp hành xong hình phạt tù tham gia các khóa học nghề phù hợp; tổ chức tư vấn việc làm, tư vấn nghề nghiệp cho 100% người chuẩn bị chấp hành xong hình phạt tù (thời gian còn từ 3 tháng) tại các trại tạm giam, nhà tạm giữ trên địa bàn tỉnh…

  Tường Vi

  Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202301/tang-cuong-cong-tac-dao-tao-nghe-cho-nguoi-chap-hanh-xong-hinh-phat-tu-3153709/