Ca trù Lỗ Khê: Đánh thức giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ

Ca trù Lỗ Khê: Đánh thức giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ

3 dấu ấn đặc biệt tại Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh tại Hà Tĩnh

3 dấu ấn đặc biệt tại Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh tại Hà Tĩnh

Ca trù - 'đặc sản' văn hóa trong lòng phố cổ

Ca trù - 'đặc sản' văn hóa trong lòng phố cổ

Mai một nghệ thuật truyền thống: Khoảng trống truyền nghề

Mai một nghệ thuật truyền thống: Khoảng trống truyền nghề

Mười ngày và vô tận

Mười ngày và vô tận

Làng ca trù

Làng ca trù

Đêm đi hát Ả đào độc nhất vô nhị khiến người thiên cổ cũng nhỏm dậy

Đêm đi hát Ả đào độc nhất vô nhị khiến người thiên cổ cũng nhỏm dậy

Người giữ nhịp ca trù Thượng Mỗ

Người giữ nhịp ca trù Thượng Mỗ

Truyền nhân chế tác nhạc cụ Khmer

Truyền nhân chế tác nhạc cụ Khmer

Đất, nước, lòng người cùng giao hòa ở Cù Lao Xanh

Đất, nước, lòng người cùng giao hòa ở Cù Lao Xanh

Bảo tồn, phát huy nghệ thuật cải lương trong thời kỳ mới

Bảo tồn, phát huy nghệ thuật cải lương trong thời kỳ mới

NS Nguyễn Cường: Chỉ Tùng Dương mới có những sáng tạo 'độc và dị'

NS Nguyễn Cường: Chỉ Tùng Dương mới có những sáng tạo 'độc và dị'