Nam sinh quên mình cứu 3 mẹ con cô giáo đuối nước được công nhận liệt sĩ

Nam sinh quên mình cứu 3 mẹ con cô giáo đuối nước được công nhận liệt sĩ

Nam sinh cứu ba mẹ con đuối nước được công nhận là liệt sĩ

Nam sinh cứu ba mẹ con đuối nước được công nhận là liệt sĩ

Nam sinh xả thân cứu sống 3 mẹ con bị đuối nước được công nhận liệt sĩ

Nam sinh xả thân cứu sống 3 mẹ con bị đuối nước được công nhận liệt sĩ

Nam sinh cứu 3 mẹ con thoát đuối nước được công nhận liệt sĩ

Nam sinh cứu 3 mẹ con thoát đuối nước được công nhận liệt sĩ

Nam sinh cứu ba mẹ con đuối nước được công nhận là liệt sĩ

Nam sinh cứu ba mẹ con đuối nước được công nhận là liệt sĩ

Công nhận liệt sỹ nam sinh viên quên mình cứu 3 người đuối nước

Công nhận liệt sỹ nam sinh viên quên mình cứu 3 người đuối nước

Trao Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình Liệt sĩ Hoàng Đức Hải

Trao Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình Liệt sĩ Hoàng Đức Hải

Trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình nam sinh cứu 3 mẹ con đuối nước

Trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình nam sinh cứu 3 mẹ con đuối nước

Sinh viên cứu 3 mẹ con đuối nước được công nhận liệt sĩ

Sinh viên cứu 3 mẹ con đuối nước được công nhận liệt sĩ

Nam sinh cứu sống 3 mẹ con đuối nước được nhận bằng Tổ quốc ghi công

Nam sinh cứu sống 3 mẹ con đuối nước được nhận bằng Tổ quốc ghi công

Nam sinh cứu 3 mẹ con cô giáo đuối nước được công nhận liệt sĩ

Nam sinh cứu 3 mẹ con cô giáo đuối nước được công nhận liệt sĩ

Thủ tướng cấp bằng Tổ quốc ghi công cho nam sinh viên hi sinh khi cứu 3 mẹ con rơi xuống sông

Thủ tướng cấp bằng Tổ quốc ghi công cho nam sinh viên hi sinh khi cứu 3 mẹ con rơi xuống sông

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền viếng Nghĩa trang liệt sĩ Đảo Mê và thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Tĩnh Gia

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền viếng Nghĩa trang liệt sĩ Đảo Mê và thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Tĩnh Gia