Nokia công bố thỏa thuận trị giá 3,5 tỷ USD với T-Mobile

Nokia công bố thỏa thuận trị giá 3,5 tỷ USD với T-Mobile

Nokia công bố thỏa thuận trị giá 3,5 tỷ USD với T-Mobile

Nokia công bố thỏa thuận trị giá 3,5 tỷ USD với T-Mobile

Nhà mạng đua nhau phủ sóng 4G trên mặt trăng

Nhà mạng đua nhau phủ sóng 4G trên mặt trăng

Nokia, thương hiệu 150 tuổi, từ thống trị đến 'sụp đổ' ra sao?

Nokia, thương hiệu 150 tuổi, từ thống trị đến 'sụp đổ' ra sao?

Năm 2019, phủ sóng mạng 4G trên...mặt trăng

Năm 2019, phủ sóng mạng 4G trên...mặt trăng

Mặt trăng sẽ có mạng 4G vào năm 2019

Mặt trăng sẽ có mạng 4G vào năm 2019

Nokia, thương hiệu 150 tuổi, từ thống trị đến 'sụp đổ' ra sao?

Nokia, thương hiệu 150 tuổi, từ thống trị đến 'sụp đổ' ra sao?

Toàn văn bài thuyết trình của Cựu Thủ tướng Phần Lan Esko Aho tại Việt Nam

Toàn văn bài thuyết trình của Cựu Thủ tướng Phần Lan Esko Aho tại Việt Nam

51 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Nokia đi học lập trình AI tại Đại học Stanford

51 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Nokia đi học lập trình AI tại Đại học Stanford

Cựu Thủ tướng Phần Lan Esko Aho: 'Đổi mới sáng tạo là phải biết chấp nhận rủi ro'

Cựu Thủ tướng Phần Lan Esko Aho: 'Đổi mới sáng tạo là phải biết chấp nhận rủi ro'