Bắt đầu thử nghiệm mạng 5G tại Hà Nội, TP.HCM

Bắt đầu thử nghiệm mạng 5G tại Hà Nội, TP.HCM

Dự kiến cuối quý 2, đầu quý 3, Việt Nam sẽ có dịch vụ 5G thử nghiệm

Dự kiến cuối quý 2, đầu quý 3, Việt Nam sẽ có dịch vụ 5G thử nghiệm

Viettel được cấp phép thử nghiệm 5G

Viettel được cấp phép thử nghiệm 5G

Bắt đầu thử nghiệm mạng 5G với nhà mạng Viettel

Bắt đầu thử nghiệm mạng 5G với nhà mạng Viettel

Viettel chính thức được thử nghiệm 5G ở TPHCM và Hà Nội

Viettel chính thức được thử nghiệm 5G ở TPHCM và Hà Nội

Việt Nam triển khai thử nghiệm mạng 5G

Việt Nam triển khai thử nghiệm mạng 5G

Viettel sẽ thử nghiệm 5G tại TPHCM và Hà Nội

Viettel sẽ thử nghiệm 5G tại TPHCM và Hà Nội

Việt Nam chính thức cấp phép thử nghiệm mạng 5G

Việt Nam chính thức cấp phép thử nghiệm mạng 5G

Viettel được thử nghiệm 5G tại Hà Nội và TPHCM

Viettel được thử nghiệm 5G tại Hà Nội và TPHCM

Viettel được cấp phép thử nghiệm 5G tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội

Viettel được cấp phép thử nghiệm 5G tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội

Việt Nam bắt đầu triển khai thử nghiệm miễn phí dịch vụ 5G

Việt Nam bắt đầu triển khai thử nghiệm miễn phí dịch vụ 5G

Làng TN lập nghiệp biên giới A Lưới: Thực tại 'vênh' với phê duyệt

Làng TN lập nghiệp biên giới A Lưới: Thực tại 'vênh' với phê duyệt

Những bố mẹ có con bị cận thị nhất định phải biết điều này

Những bố mẹ có con bị cận thị nhất định phải biết điều này

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị hằng năm Diễn đàn Kinh tế thế giới năm 2019 tại Thụy Sĩ

Thủ tướng lên đường dự WEF Davos 2019

Thủ tướng lên đường dự WEF Davos 2019

Ứng xử với 4.0

Ứng xử với 4.0

'Cứ hình dung kỳ họp Quốc hội mà không có phóng viên thì buồn lắm!'

'Cứ hình dung kỳ họp Quốc hội mà không có phóng viên thì buồn lắm!'

Chưa sáp nhập Sở TT&TT vào bất cứ Sở nào trừ khi có Nghị định mới về bộ máy

Chưa sáp nhập Sở TT&TT vào bất cứ Sở nào trừ khi có Nghị định mới về bộ máy

Trung tâm giám sát không gian mạng Quốc gia sẽ hỗ trợ quản lý trang thông tin điện tử

Trung tâm giám sát không gian mạng Quốc gia sẽ hỗ trợ quản lý trang thông tin điện tử

Muốn tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai ở Việt Nam: Phải thể chế bằng luật pháp

Muốn tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai ở Việt Nam: Phải thể chế bằng luật pháp

Định hướng phát triển nền kinh tế số thành động lực tăng trưởng mới của Việt Nam

Định hướng phát triển nền kinh tế số thành động lực tăng trưởng mới của Việt Nam

Miền Bắc chuẩn bị 3 đợt lấy nước đổ ải

Miền Bắc chuẩn bị 3 đợt lấy nước đổ ải

Thí điểm Mobile Money: Phải kiểm soát dòng tiền tránh rủi ro

Thí điểm Mobile Money: Phải kiểm soát dòng tiền tránh rủi ro

Chúng ta có dám chấp nhận cái mới không?

Chúng ta có dám chấp nhận cái mới không?

Cơ hội để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng hùng cường

Cơ hội để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng hùng cường

Thủ tướng hoan nghênh Bộ TT&TT 'bật đèn xanh' cho 5G

Thủ tướng hoan nghênh Bộ TT&TT 'bật đèn xanh' cho 5G

Thủ tướng gợi ý nghiên cứu đổi tên Bộ TT&TT thành Bộ Công nghệ và Truyền thông

Thủ tướng gợi ý nghiên cứu đổi tên Bộ TT&TT thành Bộ Công nghệ và Truyền thông

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'Chính phủ có dám chấp nhận chuyển đổi sang nền kinh tế số không?'

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'Chính phủ có dám chấp nhận chuyển đổi sang nền kinh tế số không?'

Yếu tố cán bộ có ý nghĩa then chốt đối với sự tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Yếu tố cán bộ có ý nghĩa then chốt đối với sự tăng trưởng kinh tế Việt Nam

'Cách mạng 4.0 không diễn ra tuần tự, đòi hỏi tư duy đột phá và hành động'

'Cách mạng 4.0 không diễn ra tuần tự, đòi hỏi tư duy đột phá và hành động'

Thử nghiệm mạng 5G tại Hà Nội trong năm 2019

Thử nghiệm mạng 5G tại Hà Nội trong năm 2019

'Dám phá hủy cái cũ thì công nghệ mới sẽ về'

'Dám phá hủy cái cũ thì công nghệ mới sẽ về'

Bộ TT&TT sẽ hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ 'gỡ khó' nguồn vốn vay

Bộ TT&TT sẽ hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ 'gỡ khó' nguồn vốn vay

Phải tạo không gian tăng trưởng mới cho các doanh nghiệp viễn thông

Phải tạo không gian tăng trưởng mới cho các doanh nghiệp viễn thông

Tấm gương của các cán bộ đi trước là động lực rất lớn cho cán bộ ngành hiện nay tiếp bước

Tấm gương của các cán bộ đi trước là động lực rất lớn cho cán bộ ngành hiện nay tiếp bước

Người Việt sắp được dùng tài khoản trên điện thoại để mua hàng

Người Việt sắp được dùng tài khoản trên điện thoại để mua hàng

Thí điểm sử dụng tài khoản viễn thông

Thí điểm sử dụng tài khoản viễn thông

Việt Nam có thể vào Top 4 thế giới về sản xuất thiết bị viễn thông?

Việt Nam có thể vào Top 4 thế giới về sản xuất thiết bị viễn thông?