Liên kết đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Liên kết đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA), Công ty Cổ phần Tập đoàn VKBIA, đã ký kết biên...
Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng: 'Nhìn sâu vào quá khứ... nhìn xa về tương lai'

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng: 'Nhìn sâu vào quá khứ... nhìn xa về tương lai'

Dấu ấn lớn từ giải thưởng uy tín

Dấu ấn lớn từ giải thưởng uy tín

Viết sách về trí thức không thể tùy tiện

Viết sách về trí thức không thể tùy tiện

Trí thức cũng cần giáo dục-đào tạo suốt đời

Trí thức cũng cần giáo dục-đào tạo suốt đời

Diễn đàn trí thức Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước

'Trí thức Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước'

'Trí thức Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước'

Diễn đàn khoa học 'Trí thức Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước'

Diễn đàn khoa học 'Trí thức Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước'

Trí thức Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước

Trí thức Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước

Xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh, đáp ứng tốt nhất cho yêu cầu phát triển đất nước

Xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh, đáp ứng tốt nhất cho yêu cầu phát triển đất nước

VKBIA và VKEIA tặng khẩu trang cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc

VKBIA và VKEIA tặng khẩu trang cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc

Tặng 3.000 khẩu trang cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc

Tặng 3.000 khẩu trang cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc

Hội Chuyên gia Trí thức Việt Nam - Hàn Quốc hỗ trợ Bệnh viện Quận 2 chống dịch Covid-19

Hội Chuyên gia Trí thức Việt Nam - Hàn Quốc hỗ trợ Bệnh viện Quận 2 chống dịch Covid-19

Những nghĩa cử cao đẹp

Những nghĩa cử cao đẹp

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ra mắt hơn 500 ấn phẩm sách

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ra mắt hơn 500 ấn phẩm sách

Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phát triển hệ thống xuất bản điện tử

Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phát triển hệ thống xuất bản điện tử

Phó Chủ tịch Quỹ Startup Việt gợi ý 3 nguyên tắc để khởi nghiệp thành công

Phó Chủ tịch Quỹ Startup Việt gợi ý 3 nguyên tắc để khởi nghiệp thành công

VietNam Summit in Japan 2019: Chuyên gia hiến kế vì sự phát triển công nghệ số của Việt Nam

VietNam Summit in Japan 2019: Chuyên gia hiến kế vì sự phát triển công nghệ số của Việt Nam

Diễn đàn Trí thức Việt Nam lần đầu tiên tổ chức tại Nhật Bản

Diễn đàn Trí thức Việt Nam lần đầu tiên tổ chức tại Nhật Bản

RIKKEISOFT tập trung phát triển trí tuệ nhân tạo thành mũi nhọn xuất khẩu phần mềm sang Nhật

RIKKEISOFT tập trung phát triển trí tuệ nhân tạo thành mũi nhọn xuất khẩu phần mềm sang Nhật

Diễn đàn Trí thức Việt Nam ltại Nhật Bản thu hút gần 1.000 người tham dự

Diễn đàn Trí thức Việt Nam ltại Nhật Bản thu hút gần 1.000 người tham dự

Diễn đàn Trí thức Việt Nam lần đầu được tổ chức tại Nhật Bản

Diễn đàn Trí thức Việt Nam lần đầu được tổ chức tại Nhật Bản

Vietnam Summit in Japan 2019: Quy tụ trí thức Việt Nam tại Nhật

Vietnam Summit in Japan 2019: Quy tụ trí thức Việt Nam tại Nhật