Siêu thị FujiMart thứ 2 tại Hà Nội mở cửa trong tháng 8/2020

Siêu thị FujiMart thứ 2 tại Hà Nội mở cửa trong tháng 8/2020

Tiếp sau thành công của siêu thị FujiMart đầu tiên, liên doanh Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Sumitomo...
Sắp có Siêu thị Fujimart thứ 2 tại Hà Nội trong tháng 8

Sắp có Siêu thị Fujimart thứ 2 tại Hà Nội trong tháng 8

Sắp có siêu thị Fujimart thứ 2 tại Hà Nội trong tháng 8

Sắp có siêu thị Fujimart thứ 2 tại Hà Nội trong tháng 8

Siêu thị FujiMart đầu tiên tại Hà Nội - Việt Nam: Sự kết hợp hoàn hảo giữa ẩm thực Việt và văn hóa phục vụ Nhật

Siêu thị FujiMart đầu tiên tại Hà Nội - Việt Nam: Sự kết hợp hoàn hảo giữa ẩm thực Việt và văn hóa phục vụ Nhật

Thị trường bán lẻ: 'Miếng bánh' hấp dẫn

Thị trường bán lẻ: 'Miếng bánh' hấp dẫn

Khai trương siêu thị FujiMart đầu tiên tại Việt Nam

Khai trương siêu thị FujiMart đầu tiên tại Việt Nam

Khai trương siêu thị FujiMart đầu tiên tại Việt Nam