Phường Hạ Đình thu hồi khuyến cáo sau cháy NM Rạng Đông: Hoang mang... càng hoang mang hơn?

Phường Hạ Đình thu hồi khuyến cáo sau cháy NM Rạng Đông: Hoang mang... càng hoang mang hơn?

Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Các cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu quan trắc môi trường

Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Các cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu quan trắc môi trường

Đoàn cán bộ Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường kiểm tra, ghi nhận số liệu sau vụ cháy Công ty Rạng Đông

Đoàn cán bộ Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường kiểm tra, ghi nhận số liệu sau vụ cháy Công ty Rạng Đông

Nghi vấn rò rỉ thủy ngân sau vụ cháy Công ty Rạng Đông: Chi cục Bảo vệ môi trường đo chất lượng không khí

Nghi vấn rò rỉ thủy ngân sau vụ cháy Công ty Rạng Đông: Chi cục Bảo vệ môi trường đo chất lượng không khí

Cháy nhà máy bóng đèn ở Hà Nội : Sự thật về lời đồn đoán bão số 4 sẽ thổi phốt pho và thủy ngân bị rò rỉ đi khắp thành phố

Cháy nhà máy bóng đèn ở Hà Nội : Sự thật về lời đồn đoán bão số 4 sẽ thổi phốt pho và thủy ngân bị rò rỉ đi khắp thành phố

Vụ cháy nhà máy Rạng Đông: Chuyên gia cảnh báo nguy cơ phơi nhiễm thủy ngân

Vụ cháy nhà máy Rạng Đông: Chuyên gia cảnh báo nguy cơ phơi nhiễm thủy ngân

Lo ngại thủy ngân phát tán sau vụ cháy Công ty Rạng Đông

Lo ngại thủy ngân phát tán sau vụ cháy Công ty Rạng Đông

Lo ngại thủy ngân rò rỉ sau vụ cháy Công ty Rạng Đông

Lo ngại thủy ngân rò rỉ sau vụ cháy Công ty Rạng Đông

Lo ngại thủy ngân rò rỉ sau vụ cháy Công ty Rạng Đông

Lo ngại thủy ngân rò rỉ sau vụ cháy Công ty Rạng Đông