Bắc Ninh trình duyệt siêu đô thị du lịch diện tích gần 1.700ha với vốn đầu tư 'khủng' 126.000 tỷ đồng

Bắc Ninh trình duyệt siêu đô thị du lịch diện tích gần 1.700ha với vốn đầu tư 'khủng' 126.000 tỷ đồng

Dự án siêu đô thị du lịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa gửi trình Thủ tướng phê duyệt có diện tích gần 1.700ha và...
Bắc Ninh trình Thủ tướng phê duyệt 'siêu' đô thị rộng 1.687ha

Bắc Ninh trình Thủ tướng phê duyệt 'siêu' đô thị rộng 1.687ha

Bắc Ninh trình Thủ tướng duyệt siêu đô thị du lịch vốn 'khủng' 126.000 tỷ đồng

Bắc Ninh trình Thủ tướng duyệt siêu đô thị du lịch vốn 'khủng' 126.000 tỷ đồng

Bình Định phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu du lịch núi Xuân Vân

Hiệu quả từ những dự án BT ở Bắc Ninh

Hiệu quả từ những dự án BT ở Bắc Ninh

Xây dựng Lăng Cô – Cảnh Dương thành điểm đến quan trọng hàng đầu của khu vực miền Trung

Xây dựng Lăng Cô – Cảnh Dương thành điểm đến quan trọng hàng đầu của khu vực miền Trung

Thủ tướng phê duyệt quy hoạch Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương

Phê duyệt quy hoạch khu du lịch Lăng Cô - Cảnh Dương 9.500ha

Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế