8 loại vắc xin tiêm chủng phòng được nhiều bệnh lưu hành tại Việt Nam

8 loại vắc xin tiêm chủng phòng được nhiều bệnh lưu hành tại Việt Nam

Thương hiệu cho vắc xin Việt Nam - Bài 2: Triển vọng xuất khẩu

Thương hiệu cho vắc xin Việt Nam - Bài 2: Triển vọng xuất khẩu

Đủ vắc xin dành cho tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ

Đủ vắc xin dành cho tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ

Thực hư thông tin không đủ vắc xin tiêm chủng cho trẻ

Thực hư thông tin không đủ vắc xin tiêm chủng cho trẻ

Bộ Y tế công bố 8 vắc xin kết hợp được phép lưu hành tại Việt Nam

Bộ Y tế công bố 8 vắc xin kết hợp được phép lưu hành tại Việt Nam

8 loại vắc xin tiêm chủng phòng được nhiều bệnh lưu hành tại Việt Nam

8 loại vắc xin tiêm chủng phòng được nhiều bệnh lưu hành tại Việt Nam

Đã có 8 vắc xin phòng bệnh kết hợp được cấp giấy đăng ký lưu hành

Đã có 8 vắc xin phòng bệnh kết hợp được cấp giấy đăng ký lưu hành

Cung ứng đủ vắc xin phối hợp cho tiêm chủng mở rộng và dịch vụ

Cung ứng đủ vắc xin phối hợp cho tiêm chủng mở rộng và dịch vụ

Bộ Y tế thông tin về việc cung ứng 8 loại vắcxin phối hợp

Bộ Y tế thông tin về việc cung ứng 8 loại vắcxin phối hợp

Bộ Y tế: Vắc-xin phòng bệnh đang đủ cho nhu cầu tiêm chủng của nhân dân

Bộ Y tế: Vắc-xin phòng bệnh đang đủ cho nhu cầu tiêm chủng của nhân dân

Bộ Y tế cung ứng 8 loại vắc xin cho tiêm chủng mở rộng và dịch vụ

Bộ Y tế cung ứng 8 loại vắc xin cho tiêm chủng mở rộng và dịch vụ

Điều chế thành công vắc xin cúm mùa và cúm A/H5N1: Việt Nam sẵn sàng ứng phó với đại dịch

Điều chế thành công vắc xin cúm mùa và cúm A/H5N1: Việt Nam sẵn sàng ứng phó với đại dịch

Nâng cao giá trị thương mại vắc xin Việt

Nâng cao giá trị thương mại vắc xin Việt

Việt Nam nghiên cứu thành công vắc xin cúm mùa

Việt Nam nghiên cứu thành công vắc xin cúm mùa

Sản xuất thành công vắc xin cúm mùa

Sản xuất thành công vắc xin cúm mùa

Việt Nam sản xuất thành công vaccine cúm mùa

Việt Nam sản xuất thành công vaccine cúm mùa

Việt Nam chuẩn bị sản xuất đại trà vắc xin phòng cúm A/H5N1

Việt Nam chuẩn bị sản xuất đại trà vắc xin phòng cúm A/H5N1

Sản xuất thành công vắc xin cúm mùa và cúm A/H5N1 'made in Việt Nam'

Sản xuất thành công vắc xin cúm mùa và cúm A/H5N1 'made in Việt Nam'

Việt Nam sản xuất thành công vắc xin cúm mùa và cúm A/H5N1

Việt Nam sản xuất thành công vắc xin cúm mùa và cúm A/H5N1

Việt Nam sản xuất thành công vắcxin cúm mùa và cúm H5N1

Việt Nam sản xuất thành công vắcxin cúm mùa và cúm H5N1

Việt Nam sẵn sàng cho việc sản xuất hai loại vaccin phòng bệnh cúm

Việt Nam sẵn sàng cho việc sản xuất hai loại vaccin phòng bệnh cúm

Việt Nam thử nghiệm thành công hai vắc xin phòng chống cúm

Việt Nam thử nghiệm thành công hai vắc xin phòng chống cúm

Việt Nam sẵn sàng cho việc sản xuất hai loại vắc xin phòng bệnh cúm

Việt Nam sẵn sàng cho việc sản xuất hai loại vắc xin phòng bệnh cúm

Việt Nam tự làm văcxin 5 trong 1, kỳ vọng xuất khẩu

Việt Nam tự làm văcxin 5 trong 1, kỳ vọng xuất khẩu

Kỳ vọng xuất khẩu vắc xin made in Việt Nam

Kỳ vọng xuất khẩu vắc xin made in Việt Nam

Việt Nam nghiên cứu phát triển nhiều loại vắc xin phòng bệnh cho người

Việt Nam nghiên cứu phát triển nhiều loại vắc xin phòng bệnh cho người

Vắc xin cúm 'made in Việt Nam' được WHO đặt hàng chống dịch

Vắc xin cúm 'made in Việt Nam' được WHO đặt hàng chống dịch

Việt Nam phát triển vắc xin phòng bệnh cho người

Việt Nam phát triển vắc xin phòng bệnh cho người