Điều chế thành công vắc xin cúm mùa và cúm A/H5N1: Việt Nam sẵn sàng ứng phó với đại dịch

Điều chế thành công vắc xin cúm mùa và cúm A/H5N1: Việt Nam sẵn sàng ứng phó với đại dịch

Nâng cao giá trị thương mại vắc xin Việt

Nâng cao giá trị thương mại vắc xin Việt

Vaccine Việt kỳ vọng thay thế vaccine nhập khẩu, tiến tới xuất khẩu

Vaccine Việt kỳ vọng thay thế vaccine nhập khẩu, tiến tới xuất khẩu

Việt Nam nghiên cứu thành công vắc xin cúm mùa

Việt Nam nghiên cứu thành công vắc xin cúm mùa

Sản xuất thành công vắc xin cúm mùa

Sản xuất thành công vắc xin cúm mùa

Việt Nam sản xuất thành công vaccine cúm mùa

Việt Nam sản xuất thành công vaccine cúm mùa

Việt Nam chuẩn bị sản xuất đại trà vắc xin phòng cúm A/H5N1

Việt Nam chuẩn bị sản xuất đại trà vắc xin phòng cúm A/H5N1

Sản xuất thành công vắc xin cúm mùa và cúm A/H5N1 'made in Việt Nam'

Sản xuất thành công vắc xin cúm mùa và cúm A/H5N1 'made in Việt Nam'

Việt Nam sẵn sàng cho việc sản xuất hai loại vaccin phòng bệnh cúm

Việt Nam sẵn sàng cho việc sản xuất hai loại vaccin phòng bệnh cúm

Việt Nam thử nghiệm thành công vắc xin ngừa cúm A/H1N1 và H5N1

Việt Nam thử nghiệm thành công vắc xin ngừa cúm A/H1N1 và H5N1

Việt Nam thử nghiệm thành công hai vắc xin phòng chống cúm

Việt Nam thử nghiệm thành công hai vắc xin phòng chống cúm

Việt Nam sẵn sàng cho việc sản xuất hai loại vắc xin phòng bệnh cúm

Việt Nam sẵn sàng cho việc sản xuất hai loại vắc xin phòng bệnh cúm

Việt Nam tự làm văcxin 5 trong 1, kỳ vọng xuất khẩu

Việt Nam tự làm văcxin 5 trong 1, kỳ vọng xuất khẩu

Kỳ vọng xuất khẩu vắc xin made in Việt Nam

Kỳ vọng xuất khẩu vắc xin made in Việt Nam

Việt Nam nghiên cứu phát triển nhiều loại vắc xin phòng bệnh cho người

Việt Nam nghiên cứu phát triển nhiều loại vắc xin phòng bệnh cho người

Vắc xin cúm 'made in Việt Nam' được WHO đặt hàng chống dịch

Vắc xin cúm 'made in Việt Nam' được WHO đặt hàng chống dịch

Chuyện nuôi súc vật để… cứu người

Chuyện nuôi súc vật để… cứu người