Phú Yên: Công nhận xã Xuân Thọ 1 đạt chuẩn nông thôn mới

Phú Yên: Công nhận xã Xuân Thọ 1 đạt chuẩn nông thôn mới

Đình chỉ công tác PGĐ dự án điện mặt trời vì đánh người

Đình chỉ công tác PGĐ dự án điện mặt trời vì đánh người

Vụ 'Chủ đầu tư hành xử giang hồ': Đình chỉ phó giám đốc đánh người

Vụ 'Chủ đầu tư hành xử giang hồ': Đình chỉ phó giám đốc đánh người

Nạn nhân bị trói và phơi nắng trên xe bán tải nhập viện cấp cứu

Nạn nhân bị trói và phơi nắng trên xe bán tải nhập viện cấp cứu

Phú Yên yêu cầu điều tra, xử nghiêm vụ trói dân phơi nắng

Phú Yên yêu cầu điều tra, xử nghiêm vụ trói dân phơi nắng

Người của chủ đầu tư dự án điện mặt trời bắt dân trói, hành hung, phơi nắng

Người của chủ đầu tư dự án điện mặt trời bắt dân trói, hành hung, phơi nắng

Đình chỉ công tác phó tổng giám đốc hành xử như giang hồ

Chủ đầu tư hành xử như giang hồ

Chủ đầu tư dự án điện mặt trời bắt trói dân