Tin tức Tây Nguyên: Khoai tây, hành tây Đà Lạt rủ nhau giảm giá

Tin tức Tây Nguyên: Khoai tây, hành tây Đà Lạt rủ nhau giảm giá

Chính quyền địa phương xác định địa bàn không có cây đa sộp nào nhưng chủ tịch xã vẫn ký xác nhận vào một...