Những việc làm kỳ lạ của vua hèn Trần Phế Đế

Những việc làm kỳ lạ của vua hèn Trần Phế Đế

Đến nay vẫn có nhiều giai thoại về vua Trần Phế Đế như: giặc đến nhà ôm tiền đi giấu, tăng sưu thuế... Sách...
Chuyện về vị vua duy nhất chết trận trong sử Việt

Chuyện về vị vua duy nhất chết trận trong sử Việt

Văn Miếu Quốc Tử Giám: Công trình kiến trúc độc đáo

Văn Miếu Quốc Tử Giám: Công trình kiến trúc độc đáo

Ôn cố tri tân: Nhìn lại những cải cách kinh tế tiến bộ của Hồ Quý Ly

Ôn cố tri tân: Nhìn lại những cải cách kinh tế tiến bộ của Hồ Quý Ly

Gia đình duy nhất trong sử Việt 3 đời cùng đỗ trạng nguyên

Gia đình duy nhất trong sử Việt 3 đời cùng đỗ trạng nguyên

36 sự kiện tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội (Kỳ 13)

36 sự kiện tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội (Kỳ 12)

Trần Khát Chân và chiến công đánh tan quân Chiêm Thành

Trần Khát Chân và chiến công đánh tan quân Chiêm Thành

Quốc hiệu Đại Ngu thời nhà Hồ mang ý nghĩa gì?

Quốc hiệu Đại Ngu thời nhà Hồ mang ý nghĩa gì?

Vua Trần bại trận vì không nghe 10 kế trị nước của hoàng phi

Vua Trần bại trận vì không nghe 10 kế trị nước của hoàng phi

8 vị vua có số phận hẩm hiu trong lịch sử

8 vị vua có số phận hẩm hiu trong lịch sử

Hồ Quý Ly - nhà cải cách tiên phong

Hồ Quý Ly - nhà cải cách tiên phong

Kỷ niệm 650 năm ngày mất của danh nhân Chu Văn An (1370 - 2020): Khí phách người Thăng Long

Kỷ niệm 650 năm ngày mất của danh nhân Chu Văn An (1370 - 2020): Khí phách người Thăng Long

Danh thơm còn mãi với non sông

Danh thơm còn mãi với non sông

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm danh nhân Chu Văn An

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm danh nhân Chu Văn An

Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm Danh nhân Chu Văn An tại tỉnh Hải Dương

Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm Danh nhân Chu Văn An tại tỉnh Hải Dương

Người thầy được ngợi ca 'các ông khác không thể so sánh được'

Người thầy được ngợi ca 'các ông khác không thể so sánh được'

Xứ Nghệ với các cuộc kháng chiến chống giặc Minh

Xứ Nghệ với các cuộc kháng chiến chống giặc Minh

Đặng Tất và Đặng Dung với tấm lòng trung liệt

Đặng Tất và Đặng Dung với tấm lòng trung liệt

Nguyễn Biểu - 'Cuộc đời trung nghĩa gần xa tỏ'

Nguyễn Biểu - 'Cuộc đời trung nghĩa gần xa tỏ'

Chuyện Hồ Quý Ly trở thành phò mã của Vua Trần Nghệ Tông

Chuyện Hồ Quý Ly trở thành phò mã của Vua Trần Nghệ Tông

Quốc hiệu Đại Ngu thời nhà Hồ mang ý nghĩa gì?

Quốc hiệu Đại Ngu thời nhà Hồ mang ý nghĩa gì?

Cổ tự ngàn năm tuổi nơi vua Tự Đức từng đến cầu con

Cổ tự ngàn năm tuổi nơi vua Tự Đức từng đến cầu con

3 vị vua gây tranh cãi nhất lịch sử: Người cuối cùng là tội nhân bán nước hay là đáng minh quân tài hoa?

3 vị vua gây tranh cãi nhất lịch sử: Người cuối cùng là tội nhân bán nước hay là đáng minh quân tài hoa?

Tết Canh Tý 2020: Nhìn lại những vị vua tuổi Tý vang danh lịch sử

Tết Canh Tý 2020: Nhìn lại những vị vua tuổi Tý vang danh lịch sử

Quốc hiệu Đại Ngu thời nhà Hồ mang ý nghĩa gì?

Quốc hiệu Đại Ngu thời nhà Hồ mang ý nghĩa gì?

Gia đình duy nhất trong sử Việt có ông, cha, cháu cùng đỗ trạng nguyên

Gia đình duy nhất trong sử Việt có ông, cha, cháu cùng đỗ trạng nguyên

Những giai thoại tình ái ly kỳ của Hồ Quý Ly

Những giai thoại tình ái ly kỳ của Hồ Quý Ly

Thầy giáo duy nhất trong sử Việt dạy 4 vị vua

Thầy giáo duy nhất trong sử Việt dạy 4 vị vua

Trần Khát Chân, một danh tướng tài ba của quê hương Thanh Hóa

Trần Khát Chân, một danh tướng tài ba của quê hương Thanh Hóa

Gia đình duy nhất trong lịch sử việt có 3 đời đỗ trạng nguyên

Gia đình duy nhất trong lịch sử việt có 3 đời đỗ trạng nguyên

Gia đình duy nhất trong lịch sử việt có 3 đời đỗ trạng nguyên

Gia đình duy nhất trong lịch sử việt có 3 đời đỗ trạng nguyên

Các vị vua Việt đọc sách gì để tự 'sửa mình'?

Các vị vua Việt đọc sách gì để tự 'sửa mình'?

8 vị vua có số phận cay đắng nhất trong lịch sử Việt Nam

8 vị vua có số phận cay đắng nhất trong lịch sử Việt Nam