Xét xử sơ thẩm Châu Thị Thu Nga và đồng phạm: Chiều 16/10 sẽ tuyên án

Xét xử sơ thẩm Châu Thị Thu Nga và đồng phạm: Chiều 16/10 sẽ tuyên án

Nói lời sau cùng, bà Châu Thị Thu Nga bảo còn nhiều oan ức

Nói lời sau cùng, bà Châu Thị Thu Nga bảo còn nhiều oan ức

Gượng dậy tìm chữ sau cơn bão lớn

Gượng dậy tìm chữ sau cơn bão lớn

Còn nhiều trường hư hại do bão chưa khắc phục được

Còn nhiều trường hư hại do bão chưa khắc phục được

Tan hoang trường lớp

Tan hoang trường lớp

Nước mắt nhà nông chảy dài sau bão số 10

Nước mắt nhà nông chảy dài sau bão số 10

Trường học Quảng Bình hư hỏng nặng, thiệt hại trên 200 tỷ đồng vì bão số 10

Trường học Quảng Bình hư hỏng nặng, thiệt hại trên 200 tỷ đồng vì bão số 10

Sau cơn bão: Đèo Ngang- bóng xế tà vụn vỡ

Sau cơn bão: Đèo Ngang- bóng xế tà vụn vỡ

Sau cơn bão: Đèo Ngang- bóng xế tà vụn vỡ

Sau cơn bão: Đèo Ngang- bóng xế tà vụn vỡ