Hơn 1,08 triệu người hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Hơn 1,08 triệu người hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Trong năm 2020, hơn 1,08 triệu người đã có quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp, tăng hơn 30% so với năm...
Quỹ bảo hiểm thất nghiệp: Bảo đảm cân đối trong ngắn hạn và trung hạn

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp: Bảo đảm cân đối trong ngắn hạn và trung hạn

Được hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

Được hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

Bảo hiểm thất nghiệp: Thể hiện rõ bản chất an sinh xã hội

Bảo hiểm thất nghiệp: Thể hiện rõ bản chất an sinh xã hội

Ai được trả lương cao hơn ít nhất 7% mức lương tối thiểu vùng?

Ai được trả lương cao hơn ít nhất 7% mức lương tối thiểu vùng?

Cục Việc làm gặp gỡ báo chí nhân ngày 21/6

Cục Việc làm gặp gỡ báo chí nhân ngày 21/6

Năm 2021, mức trợ cấp thất nghiệp cao nhất lên đến 22 triệu đồng/tháng

Năm 2021, mức trợ cấp thất nghiệp cao nhất lên đến 22 triệu đồng/tháng

Cần sớm sửa đổi chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Cần sớm sửa đổi chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Đóng BHXH thế nào?

Đóng BHXH thế nào?

Giáo viên hợp đồng dạy theo giờ được tham gia BHXH không?

Làm việc tại nhiều nơi, đóng BHXH thế nào?

Làm việc tại nhiều nơi, đóng BHXH thế nào?

Hà Nội, tăng cường thực hiện các giải pháp thu hồi nợ đóng BHXH, BHYT

Hà Nội, tăng cường thực hiện các giải pháp thu hồi nợ đóng BHXH, BHYT

Vẫn 'nóng' chuyện gian lận bảo hiểm thất nghiệp

Vẫn 'nóng' chuyện gian lận bảo hiểm thất nghiệp

Chính sách, pháp luật về lao động, việc làm đối với người khuyết tật

Năm 2021, người lao động nhận trợ cấp thất nghiệp có thể lên đến 22 triệu đồng/tháng

Năm 2021, người lao động nhận trợ cấp thất nghiệp có thể lên đến 22 triệu đồng/tháng

Phấn đấu giảm nợ bảo hiểm xã hội xuống mức thấp nhất

Phấn đấu giảm nợ bảo hiểm xã hội xuống mức thấp nhất

Được ủy quyền nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Được ủy quyền nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Kết nối cung - cầu, hỗ trợ người lao động tìm việc làm

Kết nối cung - cầu, hỗ trợ người lao động tìm việc làm

Kiên quyết xử lý hành vi trốn đóng, gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Kiên quyết xử lý hành vi trốn đóng, gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Năm 2021, người lao động có thể nhận bảo hiểm thất nghiệp đến 22 triệu đồng/tháng

Năm 2021, người lao động có thể nhận bảo hiểm thất nghiệp đến 22 triệu đồng/tháng

Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2021

Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2021

Hướng đến việc làm bền vững cho người lao động

Hướng đến việc làm bền vững cho người lao động

Đóng BHXH trên 20 năm muốn lĩnh BHXH một lần được không?

Đóng BHXH trên 20 năm muốn lĩnh BHXH một lần được không?

Nỗ lực hội nhập quốc tế về lao động

Nỗ lực hội nhập quốc tế về lao động

Kết nối cung – cầu, tăng cường khả năng dự báo thị trường lao động

Kết nối cung – cầu, tăng cường khả năng dự báo thị trường lao động

Những đối tượng nào bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp?

Những đối tượng nào bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp?

Bảo hiểm thất nghiệp - 'chỗ dựa' vững chắc cho người lao động vượt qua khó khăn

Bảo hiểm thất nghiệp - 'chỗ dựa' vững chắc cho người lao động vượt qua khó khăn

Cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời hạn nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp được quy định thế nào?

Hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời hạn nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp được quy định thế nào?

Điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp là gì?

Điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp là gì?

Có thể ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp được không?

Có thể ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp được không?

Gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề tại Trung tâm dịch vụ việc làm trong bao nhiêu lâu thì được giải quyết?

Gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề tại Trung tâm dịch vụ việc làm trong bao nhiêu lâu thì được giải quyết?

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm những giấy tờ gì?

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm những giấy tờ gì?

Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp có được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp không?

Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp có được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp không?

13 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp

13 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Có cần thiết phải trực tiếp thông báo cáo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Có cần thiết phải trực tiếp thông báo cáo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Cơ quan nào có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động?

Cơ quan nào có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động?

Người lao động trong trường hợp nào thì được xác định là có việc làm khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Người lao động trong trường hợp nào thì được xác định là có việc làm khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Những trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp nào được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Những trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp nào được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề bao gồm những giấy tờ gì?

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề bao gồm những giấy tờ gì?

Trình tự, thủ tục giải quyết hỗ trợ học nghề hiện nay được quy định như thế nào?

Trình tự, thủ tục giải quyết hỗ trợ học nghề hiện nay được quy định như thế nào?

Bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp có còn được hỗ trợ học nghề nữa không?

Bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp có còn được hỗ trợ học nghề nữa không?

Phát huy hiệu quả của chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Phát huy hiệu quả của chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Chính sách Bảo hiểm thất nghiệp: Tạo điều kiện sớm đưa người lao động quay trở lại thị trường

Chính sách Bảo hiểm thất nghiệp: Tạo điều kiện sớm đưa người lao động quay trở lại thị trường