Cách xác định mức lương bình quân để tính trợ cấp thôi việc

Cách xác định mức lương bình quân để tính trợ cấp thôi việc

Từ tháng 11, người lao động được vay tối đa 100 triệu đồng vốn hỗ trợ tạo việc làm

Từ tháng 11, người lao động được vay tối đa 100 triệu đồng vốn hỗ trợ tạo việc làm

Từ ngày 8-11-2019, có thể vay tối đa 2 tỷ đồng từ Quỹ quốc gia về việc làm

Phấn đấu 35% lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp vào năm 2025

Phấn đấu 35% lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp vào năm 2025

Có được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ việc không?

Có được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ việc không?

Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp ra sao?

Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp ra sao?

Ngăn ngừa việc sa thải lao động trái luật

Sắp nâng gấp đôi mức vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm

Sắp nâng gấp đôi mức vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm

Nâng mức cho vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX và người lao động

Nâng mức cho vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX và người lao động

Tư vấn, đối thoại về chính sách bảo hiểm tại An Giang

Tư vấn, đối thoại về chính sách bảo hiểm tại An Giang

Từ 8/11: Nâng mức vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, người lao động

Từ 8/11: Nâng mức vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, người lao động

Nâng mức vay đối với DNNVV, HTX và người lao động từ 8/11/2019

Nâng mức vay đối với DNNVV, HTX và người lao động từ 8/11/2019

Nâng mức vay đối với DNNVV, HTX và người lao động từ 8/11/2019

Nâng mức vay đối với DNNVV, HTX và người lao động từ 8/11/2019

Số lượng người tham gia bảo hiểm thất nghiệp liên tục tăng

Số lượng người tham gia bảo hiểm thất nghiệp liên tục tăng

Có được rút lại tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Có được rút lại tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Phối hợp tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho người lao động

Phối hợp tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho người lao động

Quy định về mục tiêu và nhiệm vụ của giáo dục thường xuyên-đào tạo thường xuyên

Quy định về mục tiêu và nhiệm vụ của giáo dục thường xuyên-đào tạo thường xuyên

Người lao động có được rút lại tiền đóng Bảo hiểm thất nghiệp?

Người lao động có được rút lại tiền đóng Bảo hiểm thất nghiệp?

Cách xác định mức lương bình quân để tính trợ cấp thôi việc

Cách xác định mức lương bình quân để tính trợ cấp thôi việc

Lao động thời vụ đóng bảo hiểm thất nghiệp thế nào?

Lao động thời vụ đóng bảo hiểm thất nghiệp thế nào?

Hội nghị Tư vấn, đối thoại về việc tổ chức thực hiện BHXH, BH thất nghiệp năm 2019

Hội nghị Tư vấn, đối thoại về việc tổ chức thực hiện BHXH, BH thất nghiệp năm 2019

Quyền lợi đối với người không đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục?

Quyền lợi đối với người không đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục?

Sửa quy định nhằm tránh trùng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Sửa quy định nhằm tránh trùng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đủ tuổi nghỉ hưu có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Đủ tuổi nghỉ hưu có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Có thể nhận trợ cấp thất nghiệp tại địa phương khác?

Có thể nhận trợ cấp thất nghiệp tại địa phương khác?

Không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Sẽ sửa đổi quy định nhằm tránh trùng hưởng trợ cấp thất nghiệp và lương hưu

Sẽ sửa đổi quy định nhằm tránh trùng hưởng trợ cấp thất nghiệp và lương hưu

Có được rút lại tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Có được rút lại tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Nghỉ không lương trước khi nghỉ việc có được trợ cấp thất nghiệp?

Nghỉ không lương trước khi nghỉ việc có được trợ cấp thất nghiệp?

Những ai phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp?

Những ai phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp?

Có được rút lại tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Có được rút lại tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Quỹ Quốc gia về việc làm: Hiệu quả từ những đồng vốn vay

Quỹ Quốc gia về việc làm: Hiệu quả từ những đồng vốn vay

Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác toàn diện trong lĩnh vực lao động, việc làm

Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác toàn diện trong lĩnh vực lao động, việc làm

Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác về lao động, việc làm

Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác về lao động, việc làm

Bảo hiểm thất nghiệp: An toàn chi trả với kết dư hơn 80.000 tỷ đồng

Bảo hiểm thất nghiệp: An toàn chi trả với kết dư hơn 80.000 tỷ đồng

Nợ BHXH trong các doanh nghiệp phá sản, giải thể: Hơn 60.000 người lao động bị ảnh hưởng quyền lợi

Nợ BHXH trong các doanh nghiệp phá sản, giải thể: Hơn 60.000 người lao động bị ảnh hưởng quyền lợi

Bảo hiểm thất nghiệp phải thực sự là công cụ quản trị thị trường lao động

Bảo hiểm thất nghiệp phải thực sự là công cụ quản trị thị trường lao động

Có được hưởng chế độ thai sản, thất nghiệp khi bị chấm dứt hợp đồng lao động không?

Có được hưởng chế độ thai sản, thất nghiệp khi bị chấm dứt hợp đồng lao động không?

Phải hoàn trả trợ cấp thất nghiệp?

Phải hoàn trả trợ cấp thất nghiệp?

Friesland Campina Hà Nam vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất

Friesland Campina Hà Nam vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất