Tạp chí Dân chủ và Pháp luật tổ chức Hội nghị cộng tác viên và Kỷ niệm 43 năm Ngày thành lập

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật tổ chức Hội nghị cộng tác viên và Kỷ niệm 43 năm Ngày thành lập

Sáng ngày 18/12, tại Hà Nội, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật tổ chức Hội nghị cộng tác viên năm 2020 và Kỷ...
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh làm việc với Tạp chí Dân chủ và Pháp luật về định hướng công tác 2021

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh làm việc với Tạp chí Dân chủ và Pháp luật về định hướng công tác 2021

Nhiều sáng kiến thiết thực trong phong trào thi đua Khối các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

Nhiều sáng kiến thiết thực trong phong trào thi đua Khối các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

Chi bộ Tạp chí Dân chủ và Pháp luật tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Chi bộ Tạp chí Dân chủ và Pháp luật tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Trường CĐ Luật miền Trung: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp

Trường CĐ Luật miền Trung: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp

Thể hiện rõ nét sự gắn kết giữa công tác dân vận với hoạt động hòa giải

Thể hiện rõ nét sự gắn kết giữa công tác dân vận với hoạt động hòa giải

Chuẩn bị chu đáo để hội nghị công tác dân vận trong hoạt động hòa giải thành công tốt đẹp

Chuẩn bị chu đáo để hội nghị công tác dân vận trong hoạt động hòa giải thành công tốt đẹp

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo nhằm nâng cao giá trị 'thương hiệu' Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo nhằm nâng cao giá trị 'thương hiệu' Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

Ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V

Ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V

Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của 5 đơn vị thuộc Bộ

Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của 5 đơn vị thuộc Bộ

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Nhận diện sự hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nhận diện sự hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Trường Trung cấp luật Thái Nguyên khai giảng năm học 2019 – 2020

Trường Trung cấp luật Thái Nguyên khai giảng năm học 2019 – 2020

Trao Quyết định nghỉ hưu cho Phó Tổng Biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

Trao Quyết định nghỉ hưu cho Phó Tổng Biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong phổ biến, giáo dục pháp luật