Tam Quốc: Bí ẩn người vợ xấu bậc nhất lịch sử nhưng lại được Gia Cát Lượng yêu thương hết mực

Tam Quốc: Bí ẩn người vợ xấu bậc nhất lịch sử nhưng lại được Gia Cát Lượng yêu thương hết mực

Cho đến nay, chuyện tình cảm vợ chồng của Gia Cát Lượng và Hoàng Nguyệt Anh vẫn luôn được thế nhân ca ngợi...
Những điều chưa bao giờ công bố về cuộc hôn nhân của Gia Cát Lượng với người vợ xấu 'ma chê quỷ hờn'

Những điều chưa bao giờ công bố về cuộc hôn nhân của Gia Cát Lượng với người vợ xấu 'ma chê quỷ hờn'

Vì sao Thủy Kính tiên sinh tiến cử Khổng Minh cho Lưu Bị, để Tư Mã Ý đến với Tào Tháo?

Vì sao Thủy Kính tiên sinh tiến cử Khổng Minh cho Lưu Bị, để Tư Mã Ý đến với Tào Tháo?

Thù 'không đội trời chung' nhưng khi Khổng Minh qua đời, Tư Mã Ý đã hét lên 5 chữ khiến thiên hạ bội phục

Thù 'không đội trời chung' nhưng khi Khổng Minh qua đời, Tư Mã Ý đã hét lên 5 chữ khiến thiên hạ bội phục

Không phải bởi tài năng và mưu lược, cả nước Nhật vẫn tôn sùng Gia Cát Lượng vì lý do này

Không phải bởi tài năng và mưu lược, cả nước Nhật vẫn tôn sùng Gia Cát Lượng vì lý do này

Hai cao thủ Tam Quốc 'ẩn tàng' một văn một võ, cả đời không xuất sơn

Hai cao thủ Tam Quốc 'ẩn tàng' một văn một võ, cả đời không xuất sơn

Hai cao thủ Tam Quốc 'ẩn tàng' một văn một võ, cả đời không xuất sơn

Tam Quốc: Hai cao thủ 'ẩn tàng' một văn một võ, đến hết đời cũng không xuất sơn

Tam quốc diễn nghĩa: Những kỳ nhân bí hiểm thời tam quốc từng giúp Tào Tháo và Lưu Bị nhưng không màng danh lợi

Khổng Minh qua đời, Tư Mã Ý hét lên 5 chữ khiến thiên hạ bội phục

Tam quốc diễn nghĩa: Kỳ nhân số 1 thời Tam quốc, đến cả Gia Cát Lượng cũng phải nể trọng