Cưới em gái Tôn Quyền, vì sao Lưu Bị vẫn quyết diệt Đông Ngô?

Cưới em gái Tôn Quyền, vì sao Lưu Bị vẫn quyết diệt Đông Ngô?

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu không có vị cao nhân này Gia Cát Lượng dù tài giỏi cũng chưa chắc đánh bại được Man Vương

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu không có vị cao nhân này Gia Cát Lượng dù tài giỏi cũng chưa chắc đánh bại được Man Vương

Cưới em gái Tôn Quyền, vì sao Lưu Bị vẫn quyết diệt Đông Ngô?

Cưới em gái Tôn Quyền, vì sao Lưu Bị vẫn quyết diệt Đông Ngô?

Nếu nghe lời người này, Táo Tháo đã không thất bại thảm hại trận Xích Bích

Nếu nghe lời người này, Táo Tháo đã không thất bại thảm hại trận Xích Bích

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu không có vị cao nhân này Gia Cát Lượng dù tài giỏi cũng chưa chắc đánh bại được Man Vương

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu không có vị cao nhân này Gia Cát Lượng dù tài giỏi cũng chưa chắc đánh bại được Man Vương

Tam quốc diễn nghĩa: Nguyên nhân khiến Gia Cát Lượng tự mình giáng chức ba cấp

Tam quốc diễn nghĩa: Nguyên nhân khiến Gia Cát Lượng tự mình giáng chức ba cấp

Vì sao Tào Tháo, Lưu Bị qua đời, Tôn Quyền vẫn không thể thống nhất Trung Hoa?

Vì sao Tào Tháo, Lưu Bị qua đời, Tôn Quyền vẫn không thể thống nhất Trung Hoa?

'Mọt' Tam quốc - Bí ẩn Ngụy Diên (Kỳ 2): 'Tử lộ' xuyên Tần Lĩnh

'Mọt' Tam quốc - Bí ẩn Ngụy Diên (Kỳ 2): 'Tử lộ' xuyên Tần Lĩnh

'Mọt' Tam quốc - Bí ẩn Ngụy Diên (Kỳ 1): Tý Ngọ cốc - câu đố ngàn năm

'Mọt' Tam quốc - Bí ẩn Ngụy Diên (Kỳ 1): Tý Ngọ cốc - câu đố ngàn năm

Lý do khiến Chu Du từ muốn quy hàng chuyển sang quyết đánh Tào Tháo tới cùng

Lý do khiến Chu Du từ muốn quy hàng chuyển sang quyết đánh Tào Tháo tới cùng

Đằng sau chuyện Tôn Quyền gả em gái xinh đẹp cho Lưu Bị

Đằng sau chuyện Tôn Quyền gả em gái xinh đẹp cho Lưu Bị

Vì rượu, Trương Phi để mất thành Từ Châu, trở thành ma không đầu

Vì rượu, Trương Phi để mất thành Từ Châu, trở thành ma không đầu

Thực hư 10 vạn quân Tôn Quyền đại bại trước 800 kỵ binh Trương Liêu

Thực hư 10 vạn quân Tôn Quyền đại bại trước 800 kỵ binh Trương Liêu

Những bí ẩn chưa lời giải về mộ phần của Lưu Bị

Những bí ẩn chưa lời giải về mộ phần của Lưu Bị

'Mọt' Tam quốc (kỳ 8) - Phong vũ Kinh châu: Tan giấc mộng Long Trung

'Mọt' Tam quốc (kỳ 8) - Phong vũ Kinh châu: Tan giấc mộng Long Trung

Vì sao Tôn Quyền xứng đáng là hoàng đế thành công nhất thời Tam quốc?

Vì sao Tôn Quyền xứng đáng là hoàng đế thành công nhất thời Tam quốc?

Tam quốc diễn nghĩa: Lý do khiến Chu Du từ muốn quy hàng chuyển sang quyết đánh Tào Tháo tới cùng

Tam quốc diễn nghĩa: Lý do khiến Chu Du từ muốn quy hàng chuyển sang quyết đánh Tào Tháo tới cùng

Gia Cát Lượng dạy con trai 'Đạm bạc minh chí, ninh tĩnh chí viễn'

Gia Cát Lượng dạy con trai 'Đạm bạc minh chí, ninh tĩnh chí viễn'

Tam quốc diễn nghĩa: Lai lịch đặc biệt của đội quân tinh nhuệ được ví như lính đánh thuê của Khổng Minh

Tam quốc diễn nghĩa: Lai lịch đặc biệt của đội quân tinh nhuệ được ví như lính đánh thuê của Khổng Minh

Những chiến công lừng lẫy của Triệu Vân - Đệ nhất 'Ngũ Hổ Thượng Tướng' nhà Thục Hán

Những chiến công lừng lẫy của Triệu Vân - Đệ nhất 'Ngũ Hổ Thượng Tướng' nhà Thục Hán

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật về người con nuôi của Tào Tháo, từng đẩy lùi Gia Cát Lượng khiến Tư Mã Ý cũng phải kiêng dè

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật về người con nuôi của Tào Tháo, từng đẩy lùi Gia Cát Lượng khiến Tư Mã Ý cũng phải kiêng dè

Tam quốc diễn nghĩa: Thay chủ như thay áo, tại sao Lưu Bị vẫn được lòng thiên hạ

Tam quốc diễn nghĩa: Thay chủ như thay áo, tại sao Lưu Bị vẫn được lòng thiên hạ

Con cháu Gia Cát Lượng chết thảm dưới tay người của Tư Mã Ý thế nào?

Con cháu Gia Cát Lượng chết thảm dưới tay người của Tư Mã Ý thế nào?

Tam quốc diễn nghĩa: Không thể tin nổi lão tướng 95 vẫn ra trận và từng đẩy Quan Vũ vào cửa tử

Tam quốc diễn nghĩa: Không thể tin nổi lão tướng 95 vẫn ra trận và từng đẩy Quan Vũ vào cửa tử

Chém đầu người này là sai lầm lớn nhất trong đời Gia Cát Lượng

Chém đầu người này là sai lầm lớn nhất trong đời Gia Cát Lượng

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu nghe lời người này, Tào Tháo đã không thất bại thảm hại trận Xích Bích

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu nghe lời người này, Tào Tháo đã không thất bại thảm hại trận Xích Bích

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật Triệu Tử Long là gái giả trai?

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật Triệu Tử Long là gái giả trai?

Tam quốc diễn nghĩa: Chọn Khương Duy là người kế nhiệm có phải là sai lầm của Khổng Minh

Tam quốc diễn nghĩa: Chọn Khương Duy là người kế nhiệm có phải là sai lầm của Khổng Minh

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu những nhân vật này không mất sớm, lịch sử có thể sẽ đi theo một hướng khác

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu những nhân vật này không mất sớm, lịch sử có thể sẽ đi theo một hướng khác

Tam quốc diễn nghĩa: 'Lời nguyền' sát chủ của ngựa Xích Thố

Tam quốc diễn nghĩa: 'Lời nguyền' sát chủ của ngựa Xích Thố

Vợ xinh đẹp của danh tướng Triệu Vân là… em gái Mã Siêu?

Vợ xinh đẹp của danh tướng Triệu Vân là… em gái Mã Siêu?