Vì sao Gia Cát Lượng không dưỡng già mà lại phải 5 lần Bắc phạt?

Vì sao Gia Cát Lượng không dưỡng già mà lại phải 5 lần Bắc phạt?

Điêu Thuyền không có thật, Lã Bố giết Đổng Trác vì lý do tày trời nào?

Điêu Thuyền không có thật, Lã Bố giết Đổng Trác vì lý do tày trời nào?

Tam quốc diễn nghĩa: Viên Thiệu ngốc hay Tào Tháo khờ?

Tam quốc diễn nghĩa: Viên Thiệu ngốc hay Tào Tháo khờ?

Sự thật việc Gia Cát Lượng làm ngơ khiến Quan Vũ chết thảm?

Sự thật việc Gia Cát Lượng làm ngơ khiến Quan Vũ chết thảm?

Hé lộ nhân vật tử tế nhất với Gia Cát Lượng thời Tam Quốc

Hé lộ nhân vật tử tế nhất với Gia Cát Lượng thời Tam Quốc

Bầy tôi nhà Thục hả hê nhất khi Gia Cát Lượng qua đời là ai?

Bầy tôi nhà Thục hả hê nhất khi Gia Cát Lượng qua đời là ai?

Lý do Tôn Quyền xứng đáng là hoàng đế thành công nhất thời Tam quốc

Lý do Tôn Quyền xứng đáng là hoàng đế thành công nhất thời Tam quốc

Gia Cát Lượng vừa qua đời, kẻ này đã hả hê buông lời chế giễu

Gia Cát Lượng vừa qua đời, kẻ này đã hả hê buông lời chế giễu

Gia Cát Lượng và lời tiên đoán ứng nghiệm về kết cục của hậu duệ

Gia Cát Lượng và lời tiên đoán ứng nghiệm về kết cục của hậu duệ

Quan hệ thông gia chồng chéo giữa 2 địch thủ Lưu Bị - Tào Tháo

Quan hệ thông gia chồng chéo giữa 2 địch thủ Lưu Bị - Tào Tháo

Mỹ nữ góa chồng trở thành Hoàng hậu duy nhất của Lưu Bị

Mỹ nữ góa chồng trở thành Hoàng hậu duy nhất của Lưu Bị

Kết cục của vợ con Lữ Bố trong Tam Quốc: Không bằng 1 con ngựa

Kết cục của vợ con Lữ Bố trong Tam Quốc: Không bằng 1 con ngựa

Hé lộ động cơ thực sự khiến Gia Cát Lượng đi theo Lưu Bị

Hé lộ động cơ thực sự khiến Gia Cát Lượng đi theo Lưu Bị

Con nuôi 'ăn hại' của Lưu Bị khiến ba anh em Lưu - Quan – Trương vong mạng?

Con nuôi 'ăn hại' của Lưu Bị khiến ba anh em Lưu - Quan – Trương vong mạng?

Không phải Quan Vũ, Trương Phi, ai mới là võ tướng hạ nhiều địch nhất thời Tam Quốc?

Không phải Quan Vũ, Trương Phi, ai mới là võ tướng hạ nhiều địch nhất thời Tam Quốc?

Vị tướng 'ít tiếng tăm' đánh trận quyết định giúp Lưu Bị chia 3 thiên hạ là ai?

Vị tướng 'ít tiếng tăm' đánh trận quyết định giúp Lưu Bị chia 3 thiên hạ là ai?

Gia Cát Lượng vừa qua đời, kẻ này hả hê buông lời chế giễu

Gia Cát Lượng vừa qua đời, kẻ này hả hê buông lời chế giễu

Chân dung người anh kiệt xuất của Tư Mã Ý nhưng bị lãng quên

Chân dung người anh kiệt xuất của Tư Mã Ý nhưng bị lãng quên

Vì sao dũng tướng Triệu Vân bị Lưu Bị 'bạc đãi' mấy chục năm ròng?

Vì sao dũng tướng Triệu Vân bị Lưu Bị 'bạc đãi' mấy chục năm ròng?

Quan hệ thông gia chồng chéo giữa 2 địch thủ Lưu Bị - Tào Tháo

Quan hệ thông gia chồng chéo giữa 2 địch thủ Lưu Bị - Tào Tháo

Mỹ nữ góa chồng trở thành Hoàng hậu duy nhất của Lưu Bị

Mỹ nữ góa chồng trở thành Hoàng hậu duy nhất của Lưu Bị

Bất ngờ Tứ Xuyên. Ghi chép của phóng viên TG&VN.

Bất ngờ Tứ Xuyên. Ghi chép của phóng viên TG&VN.

Gia Cát Lượng và lời tiên đoán ứng nghiệm về kết cục của hậu duệ

Gia Cát Lượng và lời tiên đoán ứng nghiệm về kết cục của hậu duệ

Con nuôi 'ăn hại' của Lưu Bị khiến ba anh em Lưu - Quan – Trương vong mạng?

Con nuôi 'ăn hại' của Lưu Bị khiến ba anh em Lưu - Quan – Trương vong mạng?

Lưu Bị tạo dựng nên nhà Thục bằng cách nào? (Kỳ 2): Không chịu gục ngã

Lưu Bị tạo dựng nên nhà Thục bằng cách nào? (Kỳ 2): Không chịu gục ngã

Vì sao Quan Vũ dám 1 mình cầm đao sang Đông Ngô dự tiệc?

Vì sao Quan Vũ dám 1 mình cầm đao sang Đông Ngô dự tiệc?

Vì sao Lưu Bị có thể dựng nên nhà Thục dù 'không hiểu binh'?

Vì sao Lưu Bị có thể dựng nên nhà Thục dù 'không hiểu binh'?

Những bí ẩn chưa lời giải về mộ phần Lưu Bị: An nghỉ ngàn năm vẫn khiến hậu thế đau đầu

Những bí ẩn chưa lời giải về mộ phần Lưu Bị: An nghỉ ngàn năm vẫn khiến hậu thế đau đầu

Chân dung người anh kiệt xuất của Tư Mã Ý nhưng bị lãng quên

Chân dung người anh kiệt xuất của Tư Mã Ý nhưng bị lãng quên

Nhân vật khiến Gia Cát Lượng mang vết nhơ cả đời là ai?

Nhân vật khiến Gia Cát Lượng mang vết nhơ cả đời là ai?

2 mầm họa đối với cơ nghiệp Thục - Ngụy, cả Lưu Bị và Tào Tháo cùng nhìn ra nhưng bất lực

2 mầm họa đối với cơ nghiệp Thục - Ngụy, cả Lưu Bị và Tào Tháo cùng nhìn ra nhưng bất lực

Võ tướng hẩm hiu nhất Tam Quốc: Từng làm Tào - Tôn - Lưu nể phục

Võ tướng hẩm hiu nhất Tam Quốc: Từng làm Tào - Tôn - Lưu nể phục

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Quan Vũ đây mới là người trảm mãnh tướng Hoa Hùng

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Quan Vũ đây mới là người trảm mãnh tướng Hoa Hùng

Nếu Quan Vũ không chết, kết cục nào sẽ chờ đón Lưu Bị?

Nếu Quan Vũ không chết, kết cục nào sẽ chờ đón Lưu Bị?

Võ tướng dũng mãnh nhất Tam Quốc chết thảm vì 1 câu nói của Lưu Bị

Võ tướng dũng mãnh nhất Tam Quốc chết thảm vì 1 câu nói của Lưu Bị

Tam quốc diễn nghĩa: Nhờ một chữ này Tôn Quyền đã biến Đông Ngô thành một trong ba thế lực mạnh nhất Tam quốc

Tam quốc diễn nghĩa: Nhờ một chữ này Tôn Quyền đã biến Đông Ngô thành một trong ba thế lực mạnh nhất Tam quốc

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Lã Bố, hay Quan Vũ đây mới là 'đệ nhất chiến tướng độc đấu thời Tam quốc'

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Lã Bố, hay Quan Vũ đây mới là 'đệ nhất chiến tướng độc đấu thời Tam quốc'

Võ tướng dũng mãnh nhất Tam Quốc chết thảm vì 1 câu nói của Lưu Bị

Võ tướng dũng mãnh nhất Tam Quốc chết thảm vì 1 câu nói của Lưu Bị

Sao phim 'Tam quốc diễn nghĩa 1994' thoát chết khi nhà bốc cháy là ai?

Sao phim 'Tam quốc diễn nghĩa 1994' thoát chết khi nhà bốc cháy là ai?

Căn hộ của 'Lưu Bị' Tôn Ngạn Quân bốc cháy dữ dội do chập điện

Căn hộ của 'Lưu Bị' Tôn Ngạn Quân bốc cháy dữ dội do chập điện

Showbiz 21/5: Căn hộ của 'Lưu Bị' Tôn Ngạn Quân bốc cháy dữ dội

Showbiz 21/5: Căn hộ của 'Lưu Bị' Tôn Ngạn Quân bốc cháy dữ dội

Căn hộ của 'Lưu Bị' bốc cháy dữ dội

Căn hộ của 'Lưu Bị' bốc cháy dữ dội

Vì sao Quan Vũ dám 1 mình cầm đao sang Đông Ngô dự tiệc?

Vì sao Quan Vũ dám 1 mình cầm đao sang Đông Ngô dự tiệc?

Nhà diễn viên gạo cội đóng vai 'Lưu Bị' bị cháy do chập điện

Nhà diễn viên gạo cội đóng vai 'Lưu Bị' bị cháy do chập điện

Lưu Bị và Tào Tháo cùng nhìn ra 2 mầm họa nhưng bất lực?

Lưu Bị và Tào Tháo cùng nhìn ra 2 mầm họa nhưng bất lực?

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Quan Vũ đây mới là người trảm mãnh tướng Hoa Hùng

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Quan Vũ đây mới là người trảm mãnh tướng Hoa Hùng

Cưới em gái Tôn Quyền, vì sao Lưu Bị vẫn quyết diệt Đông Ngô?

Cưới em gái Tôn Quyền, vì sao Lưu Bị vẫn quyết diệt Đông Ngô?

Khổng Minh qua đời, Tư Mã Ý hét lên 5 chữ khiến thiên hạ bội phục

Khổng Minh qua đời, Tư Mã Ý hét lên 5 chữ khiến thiên hạ bội phục

Tam quốc diễn nghĩa: Nhờ một chữ này Tôn Quyền đã biến Đông Ngô thành một trong ba thế lực mạnh nhất Tam quốc

Tam quốc diễn nghĩa: Nhờ một chữ này Tôn Quyền đã biến Đông Ngô thành một trong ba thế lực mạnh nhất Tam quốc

Tam quốc diễn nghĩa: Điều ít biết về người anh trai tài năng không hề thua kém Gia Cát Lượng

Tam quốc diễn nghĩa: Điều ít biết về người anh trai tài năng không hề thua kém Gia Cát Lượng

4 gián điệp cao tay nhất Tam Quốc, khiến Tào Tháo, Lữ Bố cũng bị 'dắt mũi'

4 gián điệp cao tay nhất Tam Quốc, khiến Tào Tháo, Lữ Bố cũng bị 'dắt mũi'

Cưới em gái Tôn Quyền, vì sao Lưu Bị vẫn quyết diệt Đông Ngô?

Cưới em gái Tôn Quyền, vì sao Lưu Bị vẫn quyết diệt Đông Ngô?

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu không có nhân vật ít tiếng tăm này Tào Tháo khó có thể đánh bại Lã Bố

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu không có nhân vật ít tiếng tăm này Tào Tháo khó có thể đánh bại Lã Bố

Sự thật ba anh em Lưu - Quan - Trương liên thủ vẫn đấu không lại Lữ Bố

Sự thật ba anh em Lưu - Quan - Trương liên thủ vẫn đấu không lại Lữ Bố

Nếu nghe lời người này, Táo Tháo đã không thất bại thảm hại trận Xích Bích

Nếu nghe lời người này, Táo Tháo đã không thất bại thảm hại trận Xích Bích

Tam quốc diễn nghĩa: Điều ít biết về người anh trai tài năng không hề thua kém Gia Cát Lượng

Tam quốc diễn nghĩa: Điều ít biết về người anh trai tài năng không hề thua kém Gia Cát Lượng

Ai là người Lưu Bị tín nhiệm nhất trong ngũ hổ tướng?

Ai là người Lưu Bị tín nhiệm nhất trong ngũ hổ tướng?

Vì sao Tào Tháo, Lưu Bị qua đời, Tôn Quyền vẫn không thể thống nhất Trung Hoa?

Vì sao Tào Tháo, Lưu Bị qua đời, Tôn Quyền vẫn không thể thống nhất Trung Hoa?

Tam quốc diễn nghĩa: Vượt mặt Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền đây mới là nhân vật có ảnh hưởng lớn tới hậu thế

Tam quốc diễn nghĩa: Vượt mặt Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền đây mới là nhân vật có ảnh hưởng lớn tới hậu thế

'Mọt' Tam quốc - Bí ẩn Ngụy Diên (Kỳ 1): Tý Ngọ cốc - câu đố ngàn năm

'Mọt' Tam quốc - Bí ẩn Ngụy Diên (Kỳ 1): Tý Ngọ cốc - câu đố ngàn năm

Lý do khiến Chu Du từ muốn quy hàng chuyển sang quyết đánh Tào Tháo tới cùng

Lý do khiến Chu Du từ muốn quy hàng chuyển sang quyết đánh Tào Tháo tới cùng

Đằng sau chuyện Tôn Quyền gả em gái xinh đẹp cho Lưu Bị

Đằng sau chuyện Tôn Quyền gả em gái xinh đẹp cho Lưu Bị

Vì rượu, Trương Phi để mất thành Từ Châu, trở thành ma không đầu

Vì rượu, Trương Phi để mất thành Từ Châu, trở thành ma không đầu

Thực hư 10 vạn quân Tôn Quyền đại bại trước 800 kỵ binh Trương Liêu

Thực hư 10 vạn quân Tôn Quyền đại bại trước 800 kỵ binh Trương Liêu

Những bí ẩn chưa lời giải về mộ phần của Lưu Bị

Những bí ẩn chưa lời giải về mộ phần của Lưu Bị

Tam quốc diễn nghĩa: Người duy nhất trong lịch sử phá giải được bí mật Bát trận đồ của Khổng Minh

Tam quốc diễn nghĩa: Người duy nhất trong lịch sử phá giải được bí mật Bát trận đồ của Khổng Minh

Vì sao Tào Tháo không dùng hỏa tiễn thiêu cháy thuyền cỏ mượn tên của Gia Cát Lượng?

Vì sao Tào Tháo không dùng hỏa tiễn thiêu cháy thuyền cỏ mượn tên của Gia Cát Lượng?

'Mọt' Tam quốc (kỳ 8) - Phong vũ Kinh châu: Tan giấc mộng Long Trung

'Mọt' Tam quốc (kỳ 8) - Phong vũ Kinh châu: Tan giấc mộng Long Trung

Sự thật gây sốc về mối tình trai tài gái sắc Lưu Bị - Tôn phu nhân

Sự thật gây sốc về mối tình trai tài gái sắc Lưu Bị - Tôn phu nhân

Vì sao Tôn Quyền xứng đáng là hoàng đế thành công nhất thời Tam quốc?

Vì sao Tôn Quyền xứng đáng là hoàng đế thành công nhất thời Tam quốc?

Độc quyền cảm xúc

Độc quyền cảm xúc

Nam sinh nhảy lầu tự tử vì bị bắt nạt nhưng thái độ của thầy hiệu trưởng mới thực sự gây phẫn nộ

Nam sinh nhảy lầu tự tử vì bị bắt nạt nhưng thái độ của thầy hiệu trưởng mới thực sự gây phẫn nộ

Không phải Gia Cát Lượng, đây mới là tác giả thực sự của 'Không thành kế'

Không phải Gia Cát Lượng, đây mới là tác giả thực sự của 'Không thành kế'

Tam quốc diễn nghĩa: Lý do khiến Chu Du từ muốn quy hàng chuyển sang quyết đánh Tào Tháo tới cùng

Tam quốc diễn nghĩa: Lý do khiến Chu Du từ muốn quy hàng chuyển sang quyết đánh Tào Tháo tới cùng

'Mọt' Tam quốc (Kỳ 7) - Phong vũ Kinh châu: Cờ sai một nước

'Mọt' Tam quốc (Kỳ 7) - Phong vũ Kinh châu: Cờ sai một nước

Chỉ chuyện giặt quần áo, chàng trai làm điều kinh dị... chém anh trai

Chỉ chuyện giặt quần áo, chàng trai làm điều kinh dị... chém anh trai

Vì sao Tào Tháo không dùng hỏa tiễn thiêu cháy thuyền cỏ mượn tên của Gia Cát Lượng?

Vì sao Tào Tháo không dùng hỏa tiễn thiêu cháy thuyền cỏ mượn tên của Gia Cát Lượng?

8 thế ngoại cao nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa gồm những ai?

8 thế ngoại cao nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa gồm những ai?

'Chiến Thần' Lữ Bố - Vị tướng dũng mãnh bậc nhất thời Tam Quốc

'Chiến Thần' Lữ Bố - Vị tướng dũng mãnh bậc nhất thời Tam Quốc

Tam quốc diễn nghĩa: Lai lịch đặc biệt của đội quân tinh nhuệ được ví như lính đánh thuê của Khổng Minh

Tam quốc diễn nghĩa: Lai lịch đặc biệt của đội quân tinh nhuệ được ví như lính đánh thuê của Khổng Minh

Những chiến công lừng lẫy của Triệu Vân - Đệ nhất 'Ngũ Hổ Thượng Tướng' nhà Thục Hán

Những chiến công lừng lẫy của Triệu Vân - Đệ nhất 'Ngũ Hổ Thượng Tướng' nhà Thục Hán

Bí ẩn lăng mộ của các anh hùng Tam Quốc

Bí ẩn lăng mộ của các anh hùng Tam Quốc

Tam quốc diễn nghĩa: Người duy nhất trong lịch sử phá giải được bí mật Bát trận đồ của Khổng Minh

Tam quốc diễn nghĩa: Người duy nhất trong lịch sử phá giải được bí mật Bát trận đồ của Khổng Minh

SỰ THẬT gây sốc về mối tình trai tài gái sắc Lưu Bị - Tôn phu nhân

SỰ THẬT gây sốc về mối tình trai tài gái sắc Lưu Bị - Tôn phu nhân

'Ba tấc lưỡi' của Gia Cát Lượng đã làm khổ Chu Du và Tôn Quyền ra sao?

'Ba tấc lưỡi' của Gia Cát Lượng đã làm khổ Chu Du và Tôn Quyền ra sao?

'Mọt' Tam quốc (Kỳ 5) - Phong vũ Kinh châu: Tương - Phàn chi chiến

'Mọt' Tam quốc (Kỳ 5) - Phong vũ Kinh châu: Tương - Phàn chi chiến

'Mọt' Tam quốc (Kỳ 3) - Phong vũ Kinh châu: Truyền kỳ 'mượn Kinh Châu'

'Mọt' Tam quốc (Kỳ 3) - Phong vũ Kinh châu: Truyền kỳ 'mượn Kinh Châu'

Tào Tháo lập nên đại nghiệp nhờ… HAI lần được Trời giúp

Tào Tháo lập nên đại nghiệp nhờ… HAI lần được Trời giúp

'Mọt' Tam quốc (kỳ 2) - Phong vũ Kinh châu: Hậu đại chiến Xích Bích

'Mọt' Tam quốc (kỳ 2) - Phong vũ Kinh châu: Hậu đại chiến Xích Bích

Nếu Bắc phạt thành công, Gia Cát Lượng sẽ trở thành Tào Tháo thứ hai?

Nếu Bắc phạt thành công, Gia Cát Lượng sẽ trở thành Tào Tháo thứ hai?

Tam quốc diễn nghĩa: Thay chủ như thay áo, tại sao Lưu Bị vẫn được lòng thiên hạ

Tam quốc diễn nghĩa: Thay chủ như thay áo, tại sao Lưu Bị vẫn được lòng thiên hạ

Đa nghi như Tào Tháo nhưng vẫn thảm bại hai lần bởi… kế trá hàng

Đa nghi như Tào Tháo nhưng vẫn thảm bại hai lần bởi… kế trá hàng

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Hoàng Trung hay Lã Bố đây mới là 'đệ nhất cung thủ' thời Tam quốc

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Hoàng Trung hay Lã Bố đây mới là 'đệ nhất cung thủ' thời Tam quốc

Bị kẻ địch liên tục truy sát, Tào Tháo liền bộc lộ tài trí đáng sợ của mình

Bị kẻ địch liên tục truy sát, Tào Tháo liền bộc lộ tài trí đáng sợ của mình

Đây là những lời trăn trối của Tào Tháo trước khi chết

Đây là những lời trăn trối của Tào Tháo trước khi chết

'Mọt' Tam quốc (Kỳ 1) - Phong vũ Kinh châu: Kinh châu về tay ai?

'Mọt' Tam quốc (Kỳ 1) - Phong vũ Kinh châu: Kinh châu về tay ai?

Tam quốc diễn nghĩa: Vì sao Trương Phi ngủ không nhắm mắt

Tam quốc diễn nghĩa: Vì sao Trương Phi ngủ không nhắm mắt

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Quan Vũ hay Lữ Bố đây mới là người mạnh nhất thời Tam quốc

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Quan Vũ hay Lữ Bố đây mới là người mạnh nhất thời Tam quốc

Tam quốc diễn nghĩa: Tào Tháo và trận chiến Quan Độ kinh điển

Tam quốc diễn nghĩa: Tào Tháo và trận chiến Quan Độ kinh điển

Án tử hình cho người chồng hạ độc vợ trong thuốc giảm cân

Án tử hình cho người chồng hạ độc vợ trong thuốc giảm cân