Tháo dỡ biệt thự 'mọc' trái phép ở Đà Lạt

Tháo dỡ biệt thự 'mọc' trái phép ở Đà Lạt

Đà Lạt buộc tháo dỡ 'biệt thự' xây dựng trên đất lâm nghiệp

Đà Lạt buộc tháo dỡ 'biệt thự' xây dựng trên đất lâm nghiệp

Tháo dỡ biệt thự trái phép ở Đà Lạt

Tháo dỡ biệt thự trái phép ở Đà Lạt

Chấn chỉnh trật tự xây dựng tại Đà Lạt

Chấn chỉnh trật tự xây dựng tại Đà Lạt

Kiên quyết xử lý 4 biệt thự xây không phép trên đất rừng phòng hộ

Kiên quyết xử lý 4 biệt thự xây không phép trên đất rừng phòng hộ

Công trình không phép thách thức

Công trình không phép thách thức

Lâm Đồng: Hàng loạt biệt thự ngang nhiên xây dựng trên đất rừng phòng hộ tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng: Hàng loạt biệt thự ngang nhiên xây dựng trên đất rừng phòng hộ tại Thành phố Đà Lạt

Ít nhất 4 biệt thự xây dựng không phép trên đất rừng Đà Lạt

Ít nhất 4 biệt thự xây dựng không phép trên đất rừng Đà Lạt

Làm rõ trách nhiệm cán bộ để xảy ra sai phạm tại khu vực biệt thự không phép ở Đà Lạt

Làm rõ trách nhiệm cán bộ để xảy ra sai phạm tại khu vực biệt thự không phép ở Đà Lạt

Nhiều biệt thự trái phép 'mọc' trên đất quy hoạch lâm nghiệp

Nhiều biệt thự trái phép 'mọc' trên đất quy hoạch lâm nghiệp