Hải An, Hải Phòng: Tích cực triển khai dự án đấu giá đất tạo nguồn thu ngân sách

Hải An, Hải Phòng: Tích cực triển khai dự án đấu giá đất tạo nguồn thu ngân sách

Đất đai là nguồn tài nguyên quan trọng góp phần tăng thu ngân sách. Trong điều kiện các nguồn thu từ hoạt...
Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 17/12: Quân chính phủ thương vong trong cuộc tấn cống của IS

Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 17/12: Quân chính phủ thương vong trong cuộc tấn cống của IS

Tình hình Syria: Cận cảnh không quân Nga bắn nổ tung cứ địa IS

Tình hình Syria: Cận cảnh không quân Nga bắn nổ tung cứ địa IS

Cần sớm công khai phương án xử lý những sai phạm tại Công ty Việt Nhật

Cần sớm công khai phương án xử lý những sai phạm tại Công ty Việt Nhật

Ảnh hưởng của Anh trong cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Ảnh hưởng của Anh trong cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Vĩnh Phúc: Vĩnh Tường sẽ GPMB 3 hộ chây ỳ ở Thượng Trưng tại khu đất dịch vụ, đất giãn dân, đất đấu giá quyền sử dụng đất

Vĩnh Phúc: Vĩnh Tường sẽ GPMB 3 hộ chây ỳ ở Thượng Trưng tại khu đất dịch vụ, đất giãn dân, đất đấu giá quyền sử dụng đất

Tăng cường phối hợp, giải quyết dứt điểm các tồn đọng về đất quốc phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tăng cường phối hợp, giải quyết dứt điểm các tồn đọng về đất quốc phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hải Dương: Đất đang tranh chấp vẫn được UBND huyện Nam Sách cấp 'sổ đỏ'

Hải Dương: Đất đang tranh chấp vẫn được UBND huyện Nam Sách cấp 'sổ đỏ'

Dự án Khu dân quy hoạch ADC (Quận 7, TPHCM): Chủ đầu tư chưa được giao đất

Dự án Khu dân quy hoạch ADC (Quận 7, TPHCM): Chủ đầu tư chưa được giao đất

Dự án khu giết mổ gia cầm tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai: Bỏ hoang đến bao giờ?

Dự án khu giết mổ gia cầm tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai: Bỏ hoang đến bao giờ?

Tình hình Syria: 4 binh sĩ quân đội Mỹ mất mạng vì nổ bom xe

Tình hình Syria: 4 binh sĩ quân đội Mỹ mất mạng vì nổ bom xe

100% đất dồn điền đổi thửa tại huyện Đông Anh được cấp giấy chứng nhận

100% đất dồn điền đổi thửa tại huyện Đông Anh được cấp giấy chứng nhận

Dự án rừng quốc gia Đền Hùng: Gần trăm hộ dân bị vướng quy hoạch treo

Dự án rừng quốc gia Đền Hùng: Gần trăm hộ dân bị vướng quy hoạch treo

Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Hải An, Hải Phòng: Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng một số dự án đấu giá đất

Hải An, Hải Phòng: Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng một số dự án đấu giá đất

Quốc tế phản ứng về việc cải tạo của Trung Quốc tại Biển Đông

Quốc tế phản ứng về việc cải tạo của Trung Quốc tại Biển Đông

Nghệ An: Khó khăn trong xử lý đất và trụ sở các cơ quan sau sáp nhập

Nghệ An: Khó khăn trong xử lý đất và trụ sở các cơ quan sau sáp nhập

Hiệp Hòa – Đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội

Hiệp Hòa – Đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội