Trao đổi nghiệp vụ: Văn Thị Điệp phạm tội gì?

Trao đổi nghiệp vụ: Văn Thị Điệp phạm tội gì?

Lâm Đồng: Buộc tháo dỡ 20 căn nhà xây dựng trái phép trên đất rừng

Lâm Đồng: Buộc tháo dỡ 20 căn nhà xây dựng trái phép trên đất rừng

Tháo dỡ hàng loạt nhà không phép ở Đà Lạt

Tháo dỡ hàng loạt nhà không phép ở Đà Lạt

Tháo dỡ hơn 20 căn nhà 'mọc' trên đất lâm nghiệp ở Đà Lạt

Tháo dỡ hơn 20 căn nhà 'mọc' trên đất lâm nghiệp ở Đà Lạt

Buộc tháo dỡ hàng loạt ngôi nhà xây dựng trên đất lâm nghiệp

Buộc tháo dỡ hàng loạt ngôi nhà xây dựng trên đất lâm nghiệp

Lâm Đồng: Tháo dỡ 20 căn nhà xây dựng trái phép trên đất rừng

Lâm Đồng: Tháo dỡ 20 căn nhà xây dựng trái phép trên đất rừng

Lâm Đồng buộc tháo dỡ 20 căn nhà xây trái phép trên đất rừng

Lâm Đồng buộc tháo dỡ 20 căn nhà xây trái phép trên đất rừng

Tháo dỡ hàng loạt nhà không phép ở Đà Lạt

Tháo dỡ hàng loạt nhà không phép ở Đà Lạt

Buộc tháo dỡ hàng loạt căn nhà xây dựng trái phép tại Đà Lạt

Buộc tháo dỡ hàng loạt căn nhà xây dựng trái phép tại Đà Lạt