Giới trẻ Hàn Quốc chi tiền để được... ngồi tù

Giới trẻ Hàn Quốc chi tiền để được... ngồi tù

Dịch vụ thử ngồi tù ở Hàn Quốc: Khi người ta muốn… bị tống giam để được nghỉ ngơi

Dịch vụ thử ngồi tù ở Hàn Quốc: Khi người ta muốn… bị tống giam để được nghỉ ngơi

Người Hàn Quốc 'đi tù' trốn cuộc sống căng thẳng

Người Hàn Quốc 'đi tù' trốn cuộc sống căng thẳng

Lý do nhiều người Hàn Quốc sẵn sàng trả tiền để… 'vào tù'

Lý do nhiều người Hàn Quốc sẵn sàng trả tiền để… 'vào tù'

Trải nghiệm cuộc sống biệt giam bên trong khách sạn nhà tù ở Hàn Quốc

Trải nghiệm cuộc sống biệt giam bên trong khách sạn nhà tù ở Hàn Quốc

Trả 2 triệu/ngày để được… đi tù

Trả 2 triệu/ngày để được… đi tù

Mỗi quốc gia một bức ảnh ấn tượng năm 2018

Mỗi quốc gia một bức ảnh ấn tượng năm 2018

Kỳ lạ cuộc sống trong 'nhà tù' trốn áp lực xã hội ở Hàn Quốc

Kỳ lạ cuộc sống trong 'nhà tù' trốn áp lực xã hội ở Hàn Quốc

Những hình ảnh thế giới ấn tượng tháng 11

Những hình ảnh thế giới ấn tượng tháng 11

Khoảnh khắc phụ nữ 7 ngày

Khoảnh khắc phụ nữ 7 ngày

Xu hướng mới bỏ tiền triệu ngồi tù để thoát khỏi áp lực cuộc sống

Xu hướng mới bỏ tiền triệu ngồi tù để thoát khỏi áp lực cuộc sống

Vì sao nhiều người Hàn Quốc muốn trải nghiệm cảm giác 'ở tù'?

Vì sao nhiều người Hàn Quốc muốn trải nghiệm cảm giác 'ở tù'?

Hàn Quốc: Nhiều người trẻ bỏ tiền ra để được... đi tù

Hàn Quốc: Nhiều người trẻ bỏ tiền ra để được... đi tù

Dịch vụ lạ nở rộ ở Hàn Quốc: 'Ngồi tù' trốn áp lực từ công việc, cuộc sống

Dịch vụ lạ nở rộ ở Hàn Quốc: 'Ngồi tù' trốn áp lực từ công việc, cuộc sống

Người Hàn Quốc trả tiền để được 'đi tù' trốn áp lực cuộc sống

Người Hàn Quốc trả tiền để được 'đi tù' trốn áp lực cuộc sống

Quá áp lực với cuộc sống, giới trẻ Hàn Quốc trả tiền để được đi tù

Quá áp lực với cuộc sống, giới trẻ Hàn Quốc trả tiền để được đi tù