Nhà tù Hàn Quốc - nơi mọi người phải trả tiền để được ở

Nhà tù Hàn Quốc - nơi mọi người phải trả tiền để được ở

Giới trẻ Hàn Quốc bỏ tiền để được trở thành 'phạm nhân'

Giới trẻ Hàn Quốc bỏ tiền để được trở thành 'phạm nhân'

Người Hàn Quốc trả tiền vào tù để được tự do, thoát khỏi mệt mỏi vì cuộc sống hàng ngày

Người Hàn Quốc trả tiền vào tù để được tự do, thoát khỏi mệt mỏi vì cuộc sống hàng ngày

Giới trẻ Hàn Quốc chi tiền để được... ngồi tù

Giới trẻ Hàn Quốc chi tiền để được... ngồi tù

Dịch vụ thử ngồi tù ở Hàn Quốc: Khi người ta muốn… bị tống giam để được nghỉ ngơi

Dịch vụ thử ngồi tù ở Hàn Quốc: Khi người ta muốn… bị tống giam để được nghỉ ngơi

Chuyện lạ thế giới số 227

Chuyện lạ thế giới số 227

Người Hàn Quốc 'đi tù' trốn cuộc sống căng thẳng

Lý do nhiều người Hàn Quốc sẵn sàng trả tiền để… 'vào tù'

Trải nghiệm cuộc sống biệt giam bên trong khách sạn nhà tù ở Hàn Quốc

Trả 2 triệu/ngày để được… đi tù

Mỗi quốc gia một bức ảnh ấn tượng năm 2018

Kỳ lạ cuộc sống trong 'nhà tù' trốn áp lực xã hội ở Hàn Quốc

Những hình ảnh thế giới ấn tượng tháng 11

Xu hướng mới bỏ tiền triệu ngồi tù để thoát khỏi áp lực cuộc sống

Hàn Quốc: Nhiều người trẻ bỏ tiền ra để được... đi tù

Quá áp lực với cuộc sống, giới trẻ Hàn Quốc trả tiền để được đi tù