Sinh viên ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng: Khẳng định trí tuệ qua các sản phẩm nghiên cứu khoa học

Sinh viên ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng: Khẳng định trí tuệ qua các sản phẩm nghiên cứu khoa học

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng) khai giảng năm học 2018-2019

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng) khai giảng năm học 2018-2019

Bất ổn tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng cần sớm giải quyết

Bất ổn tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng cần sớm giải quyết

Một trường đại học hơn 10 năm đặt ra nhiều lệ phí tùy tiện: Chỉ nhận là sai sót nhỏ?

Một trường đại học hơn 10 năm đặt ra nhiều lệ phí tùy tiện: Chỉ nhận là sai sót nhỏ?

Phản hồi về các khoản thu

Phản hồi về các khoản thu

Đã dừng các khoản thu sai quy định tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng

Đã dừng các khoản thu sai quy định tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng

Dừng nhiều khoản thu sai quy định

Dừng nhiều khoản thu sai quy định

Phương án nào cho hai nút giao thông phía Tây sông Hàn?

Phương án nào cho hai nút giao thông phía Tây sông Hàn?

Loạt sáng chế của sinh viên lọt 'tầm ngắm' của doanh nghiệp

Loạt sáng chế của sinh viên lọt 'tầm ngắm' của doanh nghiệp

Những sáng chế của sinh viên lọt vào tầm ngắm của doanh nghiệp

Những sáng chế của sinh viên lọt vào tầm ngắm của doanh nghiệp

Giải quyết bài toán 'đầu ra' cho SV với Học kỳ doanh nghiệp

Giải quyết bài toán 'đầu ra' cho SV với Học kỳ doanh nghiệp

Sẻ chia gánh nặng học đường

Sẻ chia gánh nặng học đường

'Cạnh tranh' lành mạnh trong tuyển sinh ĐH, CĐ

'Cạnh tranh' lành mạnh trong tuyển sinh ĐH, CĐ

Tư duy bao cấp không còn phù hợp, nhà trường phải năng động để phát triển

Tư duy bao cấp không còn phù hợp, nhà trường phải năng động để phát triển