Ninh Bình: Nửa đêm đường bất ngờ sụt lún, dân di dời khẩn cấp

Ninh Bình: Nửa đêm đường bất ngờ sụt lún, dân di dời khẩn cấp

Đường bất ngờ sụt lún trước nhà, nhiều hộ dân Ninh Bình sơ tán khẩn cấp

Đường bất ngờ sụt lún trước nhà, nhiều hộ dân Ninh Bình sơ tán khẩn cấp

Gia Viễn (Ninh Bình): Đường sụt lún xuống sông, nhiều hộ dân sơ tán khẩn cấp

Gia Viễn (Ninh Bình): Đường sụt lún xuống sông, nhiều hộ dân sơ tán khẩn cấp

Đường bất ngờ bị sụt lún trong đêm, nhiều hộ dân phải di rời khẩn cấp

Đường bất ngờ bị sụt lún trong đêm, nhiều hộ dân phải di rời khẩn cấp

Khoảng 60 m đường trôi tuột xuống sông, dân hoảng loạn sơ tán khẩn cấp

Khoảng 60 m đường trôi tuột xuống sông, dân hoảng loạn sơ tán khẩn cấp

Ninh Bình: Đường sụt xuống sông, nhiều hộ dân sơ tán trong đêm

Ninh Bình: Đường sụt xuống sông, nhiều hộ dân sơ tán trong đêm

Đường bất ngờ sụt lún, dân nửa đêm chạy tán loạn lo nhà sập

Đường bất ngờ sụt lún, dân nửa đêm chạy tán loạn lo nhà sập