Nhiệm kỳ 2016-2020: Việt Nam đạt nhiều dấu ấn đặc biệt, nâng cao vị thế đất nước

Nhiệm kỳ 2016-2020: Việt Nam đạt nhiều dấu ấn đặc biệt, nâng cao vị thế đất nước

Năm 2020 đã đi qua và khép lại nhiệm kỳ 5 năm 2016-2020 của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của...
Văn học nghệ thuật cần nâng tầm, đổi mới, phát triển mạnh mẽ hơn

Văn học nghệ thuật cần nâng tầm, đổi mới, phát triển mạnh mẽ hơn

Xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Mong những 'vụ mùa bội thu' của văn nghệ sĩ nước nhà

Mong những 'vụ mùa bội thu' của văn nghệ sĩ nước nhà

Kỳ vọng văn học, nghệ thuật có vụ mùa bội thu

Kỳ vọng văn học, nghệ thuật có vụ mùa bội thu

Đại hội Chi hội Văn học Nghệ thuật Quảng Trạch - Ba Đồn nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Chi hội Văn học Nghệ thuật Quảng Trạch - Ba Đồn nhiệm kỳ 2020-2025

Nhà máy sản xuất máy biến áp truyền tải điện hơn 1.000 tỷ

Nhà máy sản xuất máy biến áp truyền tải điện hơn 1.000 tỷ

Tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chỉ đạt 23,1%

Tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chỉ đạt 23,1%

Bắc Giang: Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhà vệ sinh trong trường học

Bắc Giang: Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhà vệ sinh trong trường học

Thủ tướng: Ảnh hưởng của nghệ sĩ đi đôi với trách nhiệm lớn lao

Thủ tướng: Ảnh hưởng của nghệ sĩ đi đôi với trách nhiệm lớn lao

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Các nghệ sĩ góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Các nghệ sĩ góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới

Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ IX- 2019: Hạnh phúc cho cả một đời cống hiến

Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ IX- 2019: Hạnh phúc cho cả một đời cống hiến

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao danh hiệu NSND, NSƯT

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao danh hiệu NSND, NSƯT