Bộ Công an đề xuất cắt giảm 29 thủ tục trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

Theo dự thảo Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - dự thảo (PCCC-CNCH), Bộ Công an đề xuất cắt giảm 6 nhóm thủ tục hành chính. Như vậy, so với 42 thủ tục hành chính hiện nay sẽ giảm 29 thủ tục.

Chiều 2/5, Quốc hội họp bất thường xem xét công tác nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Kỳ họp sẽ diễn ra trong buổi chiều 2/5/2024...

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có thông báo về việc triệu tập Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV. Theo thông báo, Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6.

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

UBTVQH triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt, họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Triệu tập kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có thông báo về việc triệu tập kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 20/5

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có thông báo về việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc ngày 28/6.

TRIỆU TẬP KỲ HỌP THỨ 7 QUỐC HỘI KHÓA XV

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có thông báo về việc triệu tập Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5, tiến hành theo 2 đợt

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa gửi thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Triệu tập họp Quốc hội kỳ thứ 7, Quốc hội khóa XV

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc ngày 20-5 và bế mạc ngày 28-6, tiến hành theo hai đợt.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa gửi thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký Nghị quyết số 45/2024/UBTVQH15 ngày 15/4/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Trình Quốc hội thông qua chính sách, cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng, Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7

Hai Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù cho Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Nghệ An sẽ được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) theo quy trình tại một kỳ họp và theo trình tự, thủ tục rút gọn các dự thảo.

Triệu tập Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV

Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 20/5, dự kiến bế mạc ngày 28/6 và được tiến hành theo 2 đợt.

Triệu tập Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV, khai mạc vào ngày 20/5/2024 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6/2024.