Chính phủ cho ý kiến nhiều dự án luật quan trọng

Hôm nay 13/6, Chính phủ tổ chức phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6, để thảo luận, xem xét cho ý kiến đổi với 3 dự án luật bao gồm: Luật Hóa chất (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; 3 đề nghị xây dựng luật, gồm: Luật Dữ liệu, Luật Phòng bệnh, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Hóa chất (sửa đổi), các thành viên chính phủ đã thảo luận về các nhóm chính sách: Phát triển bền vững ngành công nghiệp hóa chất thành ngành công nghiệp nền tảng, hiện đại; Quản lý hóa chất đồng bộ trong toàn bộ vòng đời; Quản lý hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm; Nâng cao hiệu quả đảm bảo an toàn hóa chất.

Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo, các thành viên chính phủ và các đại biểu tham gia đã cho ý kiến về: Quy định về quản lý hoạt động quảng cáo trên báo chí, môi trường mạng và dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới; quy định đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời trong đó có hoạt động quảng cáo trên các phương tiện bảng, băngrôn, màn hình chuyên quảng cáo, trách nhiệm xây dựng và thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại địa phương. Các quy định về phân cấp, phân quyền trong hoạt động quảng cáo.

Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, các thành viên chính phủ đã thảo luận về xây dựng khung pháp lý nhằm triển khai hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá sự phù hợp, bảo đảm sự thống nhất, góp phần tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thùy Linh - Vũ Hiếu

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chinh-phu-cho-y-kien-nhieu-du-an-luat-quan-trong-225538.htm