Tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Lễ truy điệu và lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - nhà lãnh đạo đức độ, mẫu mực, tài năng, kiên...
Xúc động tiễn đưa nhà lãnh đạo xuất sắc về đất mẹ

Xúc động tiễn đưa nhà lãnh đạo xuất sắc về đất mẹ

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu và an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu và an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Tiễn đưa nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùng

Tiễn đưa nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùng

Tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùng

Tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùng

Người dân Thủ đô tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về cõi vĩnh hằng

Người dân Thủ đô tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về cõi vĩnh hằng

Người dân thủ đô tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Người dân thủ đô tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

An táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại nghĩa trang Mai Dịch

An táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại nghĩa trang Mai Dịch

Công an Hà Nội đảm bảo an ninh Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Công an Hà Nội đảm bảo an ninh Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Cử hành trọng thể Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Cử hành trọng thể Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Cỗ linh xa lăn bánh trên đường phố Hà Nội

Cỗ linh xa lăn bánh trên đường phố Hà Nội

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùng

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùng

Tiễn đưa nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu về đất mẹ

Tiễn đưa nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu về đất mẹ

Đưa nguyên TBT Lê Khả Phiêu từ biệt Thủ đô trong hành trình cuối cùng

Đưa nguyên TBT Lê Khả Phiêu từ biệt Thủ đô trong hành trình cuối cùng

Lễ đưa tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Lễ đưa tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Nghĩa trang Mai Dịch

Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Nghĩa trang Mai Dịch

Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội

Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội

Người dân tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùng

Người dân tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùng

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại TP HCM

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại TP HCM

Xúc động lễ an táng Nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu

Xúc động lễ an táng Nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu

Linh xa đưa nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùng

Linh xa đưa nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùng

Lễ truy điệu và an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Lễ truy điệu và an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Chùm ảnh: Rưng rưng giây phút tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Chùm ảnh: Rưng rưng giây phút tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Giây phút tiễn đưa nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu về cõi vĩnh hằng

Giây phút tiễn đưa nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu về cõi vĩnh hằng

Tổ chức trọng thể Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Tổ chức trọng thể Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Công tác chuẩn bị trước lễ di quan nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

Công tác chuẩn bị trước lễ di quan nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

Con trai nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nghẹn ngào giây phút tiễn biệt cha

Con trai nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nghẹn ngào giây phút tiễn biệt cha

Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Lễ truy điệu và an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Lễ truy điệu và an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Lễ truy điệu và Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Lễ truy điệu và Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùng

Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùng

Tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Lễ truy điệu, lễ an táng Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Lễ truy điệu, lễ an táng Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Cử hành trọng thể lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Cử hành trọng thể lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Uy nghiêm cỗ linh xa chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Uy nghiêm cỗ linh xa chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Lễ truy điệu và Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Lễ truy điệu và Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Lộ trình đoàn xe đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về nơi yên nghỉ cuối cùng

Lộ trình đoàn xe đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về nơi yên nghỉ cuối cùng

Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu sẽ đi đường nào?

Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu sẽ đi đường nào?

Lễ truy điệu, lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Lễ truy điệu, lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Tổ chức trọng thể Lễ truy điệu, Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Tổ chức trọng thể Lễ truy điệu, Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Lễ truy điệu, lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Lễ truy điệu, lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Hôm nay cử hành lễ truy điệu và an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Hôm nay cử hành lễ truy điệu và an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

12 giờ 30 phút trưa 15/8 sẽ diễn ra lễ truy điệu và an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

12 giờ 30 phút trưa 15/8 sẽ diễn ra lễ truy điệu và an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu