Thủ tướng yêu cầu 'vừa chạy vừa xếp hàng' để hoàn thiện các dự án luật

Nhấn mạnh thể chế, cơ chế, chính sách chính là nguồn lực, Thủ tướng yêu cầu phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng thể chế đồng thời đổi mới cách làm, dành nguồn lực cả vật chất và nhân lực cho việc này.

Ngày 13/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2024.

Phiên họp đã xem xét, cho ý kiến với 8 nội dung quan trọng, gồm 3 đề nghị xây dựng luật, 3 dự án luật, báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và một số nội dung khác.

Trong đó, 3 dự án luật gồm: Luật Hóa chất (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; 3 đề nghị xây dựng luật gồm: Luật Dữ liệu, Luật Phòng bệnh, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Thủ tướng yêu cầu phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện thể chế với quan điểm thể chế, cơ chế, chính sách chính là nguồn lực (Ảnh: VGP).

Thủ tướng yêu cầu phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện thể chế với quan điểm thể chế, cơ chế, chính sách chính là nguồn lực (Ảnh: VGP).

Trong đó, vớidự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì) nhận được sự quan tâm của các thành viên Chính phủ về các nội dung liên quan diện tích quảng cáo trên báo in, thời lượng quảng cáo trên truyền hình, báo nói; việc cấp giấy phép công trình xây dựng quảng cáo, đặc biệt là về quảng cáo xuyên biên giới…

Kết luận chung về phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc đột phá chiến lược về xây dựng, hoàn thiện thể chế.

Ông yêu cầuphải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc này, với quan điểm thể chế, cơ chế, chính sách chính là nguồn lực. Việc đầu tư cho nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế là đầu tư cho phát triển, việc tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách góp phần huy động nguồn lực cho sự phát triển.

"Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 đã chỉ rõ nhiệm vụ quan trọng đầu tiên là tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để huy động nguồn lực cho sự phát triển, ưu tiên cho tăng trưởng", Thủ tướng phát biểu.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thể chế thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với nhau và với các cơ quan của Quốc hội tại giai đoạn 2 của kỳ họp thứ 7 trong việc thảo luận, cho ý kiến, xem xét, thông qua các dự án luật.

Người đứng đầu chỉ đạo: "Cần đổi mới cách làm, tuân thủ quy định, "vừa chạy vừa xếp hàng", không để tình trạng trình chậm, đồng thời phải lắng nghe, tiếp thu tối đa các ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện các dự án luật với chất lượng tốt nhất tại kỳ họp này, cũng như các dự án luật đang được xây dựng để trình vào kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024)".

Toàn cảnh phiên họp (Ảnh: VGP).

Toàn cảnh phiên họp (Ảnh: VGP).

Với các luật, pháp lệnh đã được thông qua, ông yêu cầu phải khẩn trương xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đồng thời đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình, ban hành các văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực, bảo đảm tính đồng bộ, liên tục của hệ thống pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu phát huy vai trò của người đứng đầu, các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành, địa phương trực tiếp lãnh đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế.

Nhấn mạnh cần tập trung nguồn lực (cơ sở vật chất và nhân lực), Thủ tướng giao Bộ Tài chính quan tâm hơn về kinh phí cho công tác xây dựng pháp luật.

Mặt khác, Thủ tướng giao Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành thực hiện các nhiệm vụ nói trên.

Bộ Tư pháp cũng cần sớm trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo rà soát các vướng mắc về pháp lý do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban, nhất là trong các luật liên quan đầu tư, hợp tác công tư, ngân sách… phấn đấu đề xuất các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong thời gian sớm nhất.

Trang Trần

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/thu-tuong-yeu-cau-vua-chay-vua-xep-hang-de-hoan-thien-cac-du-an-luat-192240613200227518.htm