Tròn 5 năm Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với đất mẹ

Tròn 5 năm Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với đất mẹ

Người dân Thủ đô tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười

Người dân Thủ đô tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười

Quê hương Đông Mỹ đón người con ưu tú về nơi yên nghỉ vĩnh hằng

Quê hương Đông Mỹ đón người con ưu tú về nơi yên nghỉ vĩnh hằng

Những hình ảnh xúc động tại lễ an táng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Những hình ảnh xúc động tại lễ an táng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Linh xa đưa di hài cố Tổng bí thư Đỗ Mười về quê nhà

Linh xa đưa di hài cố Tổng bí thư Đỗ Mười về quê nhà

Bịn rịn tiễn đưa nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười về với đất mẹ

Bịn rịn tiễn đưa nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười về với đất mẹ

Xúc động đón nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về với đất mẹ

Xúc động đón nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về với đất mẹ

Khoảnh khắc linh xa đưa nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười về đến quê nhà

Khoảnh khắc linh xa đưa nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười về đến quê nhà

Quê hương Thanh Trì đón linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Quê hương Thanh Trì đón linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Người dân thương tiếc tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Người dân thương tiếc tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười về với đất mẹ

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười về với đất mẹ

Linh xa đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười qua các phố Hà Nội

Linh xa đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười qua các phố Hà Nội

Tiễn biệt nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười về đất mẹ

Tiễn biệt nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười về đất mẹ

Hình ảnh Lễ đưa tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Hình ảnh Lễ đưa tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Hình ảnh đón linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà Đông Mỹ

Hình ảnh đón linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà Đông Mỹ

Linh xa đưa di hài cố Tổng bí thư Đỗ Mười về tới quê nhà

Linh xa đưa di hài cố Tổng bí thư Đỗ Mười về tới quê nhà

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã an nghỉ nơi đất mẹ quê nhà

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã an nghỉ nơi đất mẹ quê nhà

Hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lễ truy điệu và đưa tiễn nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười về quê nhà

Lễ truy điệu và đưa tiễn nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười về quê nhà

Linh xa đưa di hài cố Tổng bí thư Đỗ Mười qua các tuyến phố Hà Nội

Linh xa đưa di hài cố Tổng bí thư Đỗ Mười qua các tuyến phố Hà Nội

Đoàn linh xa chở nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về quê nhà

Đoàn linh xa chở nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về quê nhà

Phố phường Hà Nội lưu luyến tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Phố phường Hà Nội lưu luyến tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Linh xa chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười hướng về quê nhà Thanh Trì

Linh xa chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười hướng về quê nhà Thanh Trì

Đoàn người nối dài đưa tiễn nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Đoàn người nối dài đưa tiễn nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Hình ảnh linh xa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trên đường phố Hà Nội

Hình ảnh linh xa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trên đường phố Hà Nội

Linh xa đưa di hài cố Tổng bí thư Đỗ Mười về quê nhà

Linh xa đưa di hài cố Tổng bí thư Đỗ Mười về quê nhà

Hình ảnh di linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tới linh xa

Hình ảnh di linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tới linh xa

Người dân tiếc thương cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Người dân tiếc thương cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Những hình ảnh xúc động tại lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Những hình ảnh xúc động tại lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Hình ảnh trọng thể lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Hình ảnh trọng thể lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lễ truy điệu cố Tổng bí thư Đỗ Mười

Lễ truy điệu cố Tổng bí thư Đỗ Mười

Lễ truy điệu và an táng cố Tổng bí thư Đỗ Mười

Lễ truy điệu và an táng cố Tổng bí thư Đỗ Mười

Hình ảnh cỗ linh xa đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về đất Mẹ

Hình ảnh cỗ linh xa đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về đất Mẹ

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Nhà tang lễ Quốc gia trước giờ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Nhà tang lễ Quốc gia trước giờ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lễ truy điệu và di quan nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lễ truy điệu và di quan nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Linh xa sẵn sàng đưa tiễn nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về nơi yên nghỉ

Linh xa sẵn sàng đưa tiễn nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về nơi yên nghỉ

Linh xa chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười lăn bánh trên đường phố Hà Nội

Linh xa chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười lăn bánh trên đường phố Hà Nội

Tổ chức trọng thể lễ truy điệu, an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Tổ chức trọng thể lễ truy điệu, an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lễ truy điệu và an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về quê nhà

Lễ truy điệu và an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về quê nhà

Lễ truy điệu nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Lễ truy điệu nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Lễ truy điệu, an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lễ truy điệu, an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Quê nhà sẵn sàng đón nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Quê nhà sẵn sàng đón nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Ngàn người bần thần phút tiễn biệt Chủ tịch nước về đất mẹ

Ngàn người bần thần phút tiễn biệt Chủ tịch nước về đất mẹ

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã an nghỉ trong lòng đất mẹ

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã an nghỉ trong lòng đất mẹ

Uy nghiêm cỗ linh xa chở linh cữu Chủ tịch nước

Uy nghiêm cỗ linh xa chở linh cữu Chủ tịch nước

Người dân Ninh Bình bật khóc tiễn biệt Chủ tịch nước…

Người dân Ninh Bình bật khóc tiễn biệt Chủ tịch nước…